Ministerien sidonnaisuudet
VN
6
2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Lintilä)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti lähetetään eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat perustuslain 63 §:ssä tarkoitetut selvitykset sidonnaisuuksistaan. 
Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016 
Pääministeri
Juha
Sipilä
Valtiosihteeri
Paula
Lehtomäki
Liite
Liite
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Mika Tapani Lintilä  
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Omakotitalo Toholammilla. Asunto Helsingissä. 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Asuntolaina 116 000 e 
Kulutuslaina 50% 27 000 e 
Yhteistakaus tyttären asuntolainaan 137 000 e 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
(Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtajuus loppuu 31.12.2016) 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Toholammin kunnanvaltuuston jäsen 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016 
Viimeksi julkaistu 9.2.2017 9:20