Viimeksi julkaistu 27.11.2021 12.30

Ministerien sidonnaisuudet VN 7/2020 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Saramo)

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenen ilmoittamista sidonnaisuuksista. 

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020 
Pääministeri 
Sanna 
Marin 
 
Valtiosihteeri 
Henrik 
Haapajärvi 
 

Liite 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 

Ministeri: Jussi Antero Saramo 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:  

Asunto yhdessä avopuolison kanssa 

Muut merkittävät tulolähteet:  

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Oman asunnon laina 90 357 euroa 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 

Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen, Kevan valtuuskunnan jäsen (Kevasta olen pyytänyt eroa) 

Muut merkittävät sidonnaisuudet:  

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.