Viimeksi julkaistu 16.11.2022 10.18

Pöytäkirja HaVP 107/2022 vp Hallintovaliokunta Tiistai 15.11.2022 klo 12.15—13.55

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Tiina Elo vihr (1, 2) (3 osittain) jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2) (3 osittain) jäsen Mika Kari sd (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2) (3 osittain) jäsen Mari Rantanen ps jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Kari Tolvanen kok (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Heikki Vestman kok jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Ben Zyskowicz kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  istuntoasiainneuvos Sanna Helopuro 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 145/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62173
HE 145/2022 vp HaV 15.11.2022 lakiasiainjohtaja Kati Malinen, Veronmaksajain Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
/ A3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-59167
HE 145/2022 vp HaV 15.11.2022 valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti, Oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto
/ B3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-61898
HE 145/2022 vp HaV 15.11.2022 johtaja Hannu Ijäs, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
/ C3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62066
HE 145/2022 vp HaV 15.11.2022 asiantuntija Juho Mäki-Lohiluoma, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
/ D3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-62067
HE 145/2022 vp HaV 15.11.2022 asiantuntija Juho Mäki-Lohiluoma, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
/ E3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62139
HE 145/2022 vp HaV 15.11.2022 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
/ F3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62070
HE 145/2022 vp HaV 15.11.2022 Lastensuojelun Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
/ G3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62308
HE 145/2022 vp HaV 15.11.2022 Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
/ H3
Lisäselvitys EDK-2022-AK-62068
HE 145/2022 vp HaV 15.11.2022 Verohallinto
/ I3
Lisäselvitys EDK-2022-AK-62475
HE 145/2022 vp HaV 15.11.2022 Maahanmuuttovirasto
/ J3
Lisäselvitys EDK-2022-AK-62393
HE 145/2022 vp HaV 15.11.2022 Digi- ja väestötietovirasto
/ K3
Lisäselvitys EDK-2022-AK-62394
HE 145/2022 vp HaV 15.11.2022 Eläketurvakeskus
/ L3
Lisäselvitys EDK-2022-AK-62499
HE 145/2022 vp HaV 15.11.2022 Kansaneläkelaitos
/ M3
Lisäselvitys EDK-2022-AK-62448
HE 145/2022 vp HaV 15.11.2022 Keva
/ N3

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lakiasiainjohtaja Kati Malinen Veronmaksajain Keskusliitto ryliite
 • valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti Oikeuskanslerinvirastoliite
 • johtaja Hannu Ijäs Finanssiala ryliite
 • asiantuntija Juho Mäki-Lohiluoma Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • professori Olli Mäenpää liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Lastensuojelun Keskusliitto ryliite
 • Helsingin hallinto-oikeusliite

Lisäselvitys 

 • Verohallintoliite
 • Maahanmuuttovirastoliite
 • Digi- ja väestötietovirastoliite
 • Eläketurvakeskusliite
 • Kansaneläkelaitosliite
 • Kevaliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Asianajajaliitto

4. Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 133/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62097
HE 133/2022 vp HaV 15.11.2022 erityisasiantuntija Emilia Laitala, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62174
HE 133/2022 vp HaV 15.11.2022 erityisasiantuntija Petteri Jartti, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62088
HE 133/2022 vp HaV 15.11.2022 ylitarkastaja Sonja Töyrylä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
/ C4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62078
HE 133/2022 vp HaV 15.11.2022 neuvotteleva virkamies Johanna Kari, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ D4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62490
HE 133/2022 vp HaV 15.11.2022 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ E4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62194
HE 133/2022 vp HaV 15.11.2022 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ F4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62384
HE 133/2022 vp HaV 15.11.2022 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ G4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62378
HE 133/2022 vp HaV 15.11.2022 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ H4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Emilia Laitala valtiovarainministeriöliite
 • erityisasiantuntija Petteri Jartti oikeusministeriöliite
 • ylitarkastaja Sonja Töyrylä liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Johanna Kari sisäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja sisäministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • Tietosuojavaltuutetun toimistoliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 252/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-62424
HE 252/2022 vp HaV 15.11.2022 sisäministeriö
/ A5
Lisäselvitys EDK-2022-AK-62382
HE 252/2022 vp HaV 15.11.2022 Maahanmuuttovirasto
/ B5

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • sisäministeriöliite
 • Maahanmuuttovirastoliite

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2011/98 kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista muuttamiseksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62397
U 59/2022 vp HaV 15.11.2022 työ- ja elinkeinoministeriö
/ A6
Lisäselvitys EDK-2022-AK-62423
U 59/2022 vp HaV 15.11.2022 työ- ja elinkeinoministeriö
/ B6

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

Lisäselvitys 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 16.11.2022 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Henri 
Helo