Pöytäkirja
HaVP
11
2020 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 28.2.2020 klo 11.15—12.30
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (5,6) (4 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (4 osittain) (1, 2, 3, 5, 6)
jäsen
Mats
Löfström
r (4 osittain) (5,6)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok (5,6) (4 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-286682
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
/ A3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287414
HE 6/2020 vp HaV 28.02.2020 erityisasiantuntija Anne Kohvakka, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287587
HE 6/2020 vp HaV 28.02.2020 lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287106
HE 6/2020 vp HaV 28.02.2020 rikostarkastaja Jari Nyström, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ C4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286592
HE 6/2020 vp HaV 28.02.2020 lakimies, tietosuojavastaava Hannele Svanström, Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto
/ D4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287416
HE 6/2020 vp HaV 28.02.2020 johtaja Pasi Oksa, Riihimäen vankila Asiantuntijalausunto
/ E4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287468
HE 6/2020 vp HaV 28.02.2020 pääluottamusmies Antti Santamäki, Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y. Asiantuntijalausunto
/ F4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287107
HE 6/2020 vp HaV 28.02.2020 Tulli Asiantuntijalausunto
/ G4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286717
HE 6/2020 vp HaV 28.02.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ H4
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Anne
Kohvakka
oikeusministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Tiina
Ferm
sisäministeriö
liite
rikostarkastaja
Jari
Nyström
sisäministeriö
liite
lakimies, tietosuojavastaava
Hannele
Svanström
Rikosseuraamuslaitos
liite
johtaja
Pasi
Oksa
Riihimäen vankila
liite
pääluottamusmies
Antti
Santamäki
Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y.
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Tulli
liite
Poliisihallitus
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
5
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 3.3.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 28.2.2020 13.57