Viimeksi julkaistu 30.11.2022 8.27

Pöytäkirja HaVP 110/2022 vp Hallintovaliokunta Perjantai 18.11.2022 klo 11.15—12.55

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Mari Rantanen ps jäsen Tiina Elo vihr jäsen Eveliina Heinäluoma sd (6, 7, 8, 9) (5 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Mats Löfström r (6, 7, 8, 9) (5 osittain) jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Matti Semi vas jäsen Jenna Simula ps jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Heikki Vestman kok (6, 7, 8, 9) (5 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Ben Zyskowicz kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valiokuntapaikkojen järjestely

Eduskunta valitsi 17.11.2022 pidetyssä täysistunnossa hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Jenna Simulan. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 253/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 32 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64321
HE 155/2022 vp HaV 18.11.2022 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-64322
HE 155/2022 vp HaV 18.11.2022 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto / esitys
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62974
HE 155/2022 vp HaV 18.11.2022 talousjohtaja Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63678
HE 155/2022 vp HaV 18.11.2022 erityisasiantuntija Olli Riikonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ D5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-64364
HE 155/2022 vp HaV 18.11.2022 erityisasiantuntija Olli Riikonen, Suomen Kuntaliitto / esitys
/ E5

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Eeva Mäenpää valtiovarainministeriöliite
 • finanssiasiantuntija Unna Heimberg valtiovarainministeriö
 • talousjohtaja Pasi Rentola opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • erityisasiantuntija Olli Riikonen Suomen Kuntaliittoliite

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 220/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63765
HE 220/2022 vp HaV 18.11.2022 erityisasiantuntija Fanny Söderman, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64319
HE 220/2022 vp HaV 18.11.2022 apulaisjohtaja Katri Lyijynen, Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Asiantuntijalausunto
/ B6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63674
HE 220/2022 vp HaV 18.11.2022 rikostarkastaja Pekka Hätönen, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ C6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63671
HE 220/2022 vp HaV 18.11.2022 erityisasiantuntija Pia Marttila, Rikosuhripäivystys Asiantuntijalausunto
/ D6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63597
HE 220/2022 vp HaV 18.11.2022 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ E6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62688
HE 220/2022 vp HaV 18.11.2022 Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
/ F6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63612
HE 220/2022 vp HaV 18.11.2022 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ G6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63666
HE 220/2022 vp HaV 18.11.2022 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto / ru
/H6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-63667
HE 220/2022 vp HaV 18.11.2022 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto / fi
/ I6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63662
HE 220/2022 vp HaV 18.11.2022 Monika-Naiset liitto ry Asiantuntijalausunto
/ J6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64320
HE 220/2022 vp HaV 18.11.2022 Pro-tukipiste ry Asiantuntijalausunto
/ K6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63889
HE 220/2022 vp HaV 18.11.2022 Pakolaisneuvonta ry Asiantuntijalausunto
/ L6

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Fanny Söderman Maahanmuuttovirastoliite
 • apulaisjohtaja Katri Lyijynen Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmäliite
 • rikostarkastaja Pekka Hätönen Helsingin poliisilaitosliite
 • erityisasiantuntija Pia Marttila Rikosuhripäivystysliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Poliisihallitusliite
 • Syyttäjälaitosliite
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoliite
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitusliite
 • Monika-Naiset liitto ryliite
 • Pro-tukipiste ryliite
 • Pakolaisneuvonta ryliite

7. Hallituksen esitys eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 145/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-67755
HE 145/2022 vp HaV 18.11.2022 Finanssiala ry
/ A7

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

Täydentävä asiantuntijalausunto 

 • Finanssiala ryliite

8. Muut asiat

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tiistaina 22.11.2022 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne