Viimeksi julkaistu 23.11.2022 10.39

Pöytäkirja HaVP 111/2022 vp Hallintovaliokunta Tiistai 22.11.2022 klo 12.15—13.10

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Mari Rantanen ps jäsen Tiina Elo vihr jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Hanna Holopainen vihr (7, 8, 9, 10) (6 osittain) jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Mika Kari sd (7, 8, 9, 10) (6 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Piritta Rantanen sd (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) jäsen Matti Semi vas jäsen Jenna Simula ps jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Ben Zyskowicz kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoturvallisuudesta unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa

Valtioneuvoston E-selvitysE 141/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-62183
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoturvallisuudesta unionin toimielimissä, elimissä ja

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

4. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi koskien unionin koordinoitua lähestymistapaa kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn vahvistamiseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 145/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-63968
Ehdotus neuvoston suositukseksi koskien unionin koordinoitua lähestymistapaa kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn vahvistamiseen

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021‒2027 annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 210/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64792
HE 210/2022 vp HaV 22.11.2022 johtava asiantuntija Nina Routti-Hietala, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64771
HE 210/2022 vp HaV 22.11.2022 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-64772
HE 210/2022 vp HaV 22.11.2022 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto / esitys
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64862
HE 210/2022 vp HaV 22.11.2022 erityisasiantuntija Amanda Mäkelä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ D5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64756
HE 210/2022 vp HaV 22.11.2022 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ E5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64739
HE 210/2022 vp HaV 22.11.2022 Tulli Asiantuntijalausunto
/ F5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64694
HE 210/2022 vp HaV 22.11.2022 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
/ G5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtava asiantuntija Nina Routti-Hietala sisäministeriöliite
 • tietohallintoneuvos Timo Nuutinen valtiovarainministeriöliite
 • tarkastusneuvos Kari Rouvinen valtiovarainministeriö
 • ylitarkastaja Anna-Liisa Tanskanen valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Amanda Mäkelä oikeusministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Poliisihallitusliite
 • Tulliliite
 • Rajavartiolaitosliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • ulkoministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 241/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 36/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64734
HE 241/2022 vp HaV 22.11.2022 erityisasiantuntija Mikko Hirvi, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-63598
HE 241/2022 vp HaV 22.11.2022 ylitarkastaja Tomi Paavola, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64698
HE 241/2022 vp HaV 22.11.2022 lainsäädäntöneuvos Mira Turpeinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64710
HE 241/2022 vp HaV 22.11.2022 poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ D6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64450
HE 241/2022 vp HaV 22.11.2022 keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ E6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64816
HE 241/2022 vp HaV 22.11.2022 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
/ F6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64699
HE 241/2022 vp HaV 22.11.2022 Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
/ G6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-64743
HE 241/2022 vp HaV 22.11.2022 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
/ H6

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Mikko Hirvi sisäministeriöliite
 • ylitarkastaja Tomi Paavola liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Mira Turpeinen oikeusministeriöliite
 • poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi Poliisihallitusliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • keskusrikospoliisiliite
 • Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • Teknologiateollisuus ryliite
 • professori Olli Mäenpää liite

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 252/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-64723
HE 252/2022 vp HaV 22.11.2022 Maahanmuuttovirasto
/ A7

Lisäselvitys 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Maahanmuuttovirastoliite

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 220/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-65130
HE 220/2022 vp HaV 22.11.2022 sisäministeriö Lisäselvitys
/ A8
Lisäselvitys EDK-2022-AK-64707
HE 220/2022 vp HaV 22.11.2022 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Lisäselvitys
/ B8

Lisäselvitykset 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • sisäministeriöliite
 • Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmäliite

9. Muut asiat

Keskusteltiin asian HE 149/2022 vp asiantuntijasuunnitelmasta. 

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 23.11.2022 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Henri 
Helo