Pöytäkirja
HaVP
112
2017 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 7.12.2017 klo 12.15—13.20
Läsnä
varapuheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Mika
Kari
sd
jäsen
Elsi
Katainen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Kari
Kulmala
sin (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Sirpa
Paatero
sd
jäsen
Olli-Poika
Parviainen
vihr
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Veera
Ruoho
kok
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2017-AK-162529
HE 181/2017 vp HaV 07.12.2017 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2017-AK-162530
HE 181/2017 vp HaV 07.12.2017 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sisäministeriö
liite
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-162528
HE 182/2017 vp HaV 07.12.2017 hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-161749
HE 182/2017 vp HaV 07.12.2017 lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-161787
HE 182/2017 vp HaV 07.12.2017 johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-162352
HE 182/2017 vp HaV 07.12.2017 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-162531
HE 182/2017 vp HaV 07.12.2017 Hyvinvointialan liitto ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Pekka
Järvinen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Minna-Marja
Jokinen
valtiovarainministeriö
liite
johtava lakimies
Pirkka-Petri
Lebedeff
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Olli
Mäenpää
liite
Hyvinvointialan liitto ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-162535
HE 15/2017 vp HaV 07.12.2017 Kuntien takauskeskus Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-162543
HE 15/2017 vp HaV 07.12.2017 Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
B 5
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kuntien takauskeskus
liite
Finanssivalvonta
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-162526
HE 77/2017 vp HaV 07.12.2017 korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-161750
HE 77/2017 vp HaV 07.12.2017 JUKO ry, JHL ry ja Pardia ry Asiantuntijalausunto
B 6
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
korkein hallinto-oikeus
liite
JUKO ry, JHL ry ja Pardia ry
liite
7
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2017-AK-161789
Suomen ja Ruotsin poliisien yhteispartiointi.pdf
A 7
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi Poliisihallituksen vastaus SPJL:n Lapin aluetoimikunnan kirjeeseen liittyen Suomen ja Ruotsin poliisien yhteispartiointiin. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 8.12.2017 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 8.12.2017 15:28