Pöytäkirja
HaVP
113
2017 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 8.12.2017 klo 11.15—12.50
Läsnä
varapuheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Anders
Adlercreutz
r (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Mika
Kari
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Elsi
Katainen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Kari
Kulmala
sin (5 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (6, 7, 8, 9, 10, 11) (5 osittain)
jäsen
Sirpa
Paatero
sd (tilapäisenä pj:na 7 osittain, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Olli-Poika
Parviainen
vihr
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Veera
Ruoho
kok
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Joona
Räsänen
sd
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin (6) (5, 7 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-162356
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
A 3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Valiokunnan perusteluihin lisättiin uusi 4 a kappale: "Valiokunta toteaa, että tarve tälle esitykselle liittyy osittain siihen, että päivystysasetus käsiteltiin erillään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2017-AK-162597
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
A 4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
HE 15/2017 vp HaV 08.12.2017 hallitusneuvos, yksikön päällikkö Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2017-AK-162612
HE 15/2017 vp HaV 08.12.2017 hallitusneuvos, yksikön päällikkö Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos, yksikön päällikkö
Auli
Valli-Lintu
valtiovarainministeriö
liite
hallitusneuvos
Eeva
Mäenpää
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Virpi
Vuorinen
valtiovarainministeriö
projektipäällikkö
Tomi
Hytönen
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Pekka
Järvinen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
6
Tilapäisen puheenjohtajan valinta
Valittiin tähän kokoukseen tilapäiseksi puheenjohtajaksi ed. Paatero. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-162576
HE 57/2017 vp HaV 08.12.2017 neuvotteleva virkamies Antti Väisänen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos, yksikön päällikkö
Auli
Valli-Lintu
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Eeva
Mäenpää
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Virpi
Vuorinen
valtiovarainministeriö
projektipäällikkö
Tomi
Hytönen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Antti
Väisänen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-162633
HE 47/2017 vp HaV 08.12.2017 hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Pekka
Järvinen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitusneuvos, yksikön päällikkö
Auli
Valli-Lintu
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Eeva
Mäenpää
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Virpi
Vuorinen
valtiovarainministeriö
projektipäällikkö
Tomi
Hytönen
valtiovarainministeriö
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2017-AK-162585
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
A 9
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
10
Muut asiat
Todettiin viikkosuunnitelma. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on maanantaina 11.12.2017 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 12.12.2017 13:18