Pöytäkirja
HaVP
115
2017 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 12.12.2017 klo 12.15—13.45
Läsnä
varapuheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Mika
Kari
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Elsi
Katainen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Kari
Kulmala
sin (5 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Sirpa
Paatero
sd
jäsen
Olli-Poika
Parviainen
vihr (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Veera
Ruoho
kok
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Joona
Räsänen
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Ehdotus neuvoston päätökseksi jäljellä olevien määräysten toimeenpanemiseksi koskien Schengenin tietojärjestelmän (SIS) käyttöä Bulgariassa ja Romaniassa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-162472
EU/OSA; Ehdotus neuvoston päätökseksi jäljellä olevien määräysten toimeenpanemiseksi koskien Schengenin tietojärjestelmän (SIS) käyttöä Bulgariassa ja Romaniassa
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-163966
E 110/2017 vp HaV 12.12.2017 erityisasiantuntija Heidi Sulander, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A3
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-163576
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Ehdotus neuvoston päätökseksi jäljellä olevien määräysten toimeenpanemiseksi koskien Schengenin tietojärjestelmän (SIS) käyttöä Bulgariassa ja Romaniassa
/ B3
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Heidi
Sulander
sisäministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-161826
OSA; Ehdotus Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmästä (ETIAS)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-163679
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS)
/ A4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
HE 15/2017 vp HaV 12.12.2017 hallitusneuvos, yksikön päällikkö Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2017-AK-163622
HE 15/2017 vp HaV 12.12.2017 hallitusneuvos, yksikön päällikkö Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos, yksikön päällikkö
Auli
Valli-Lintu
valtiovarainministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Minna-Marja
Jokinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Pauliina
Pekonen
valtiovarainministeriö
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2017-AK-163991
Valtiopäivillä 2017 valmistuneet asiat HaV.pdf
/ A6
Esityslistan liite EDK-2017-AK-163992
Vireillä HaV 12.12.2017.pdf
/ B6
Todettiin valiokunnasta vuoden 2017 valtiopäivillä valmistuneet asiat. 
Todettiin valiokunnassa vireillä olevat asiat. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 8.2.2018 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 13.12.2017 15:32