Viimeksi julkaistu 18.1.2023 10.06

Pöytäkirja HaVP 126/2022 vp Hallintovaliokunta Perjantai 13.1.2023 klo 11.15—13.00

Läsnä
puheenjohtaja Mari Rantanen ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (8, 9) (7 osittain) jäsen Tiina Elo vihr jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Mika Kari sd (8, 9) (7 osittain) jäsen Mats Löfström jäsen Mauri Peltokangas ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Matti Semi vas jäsen Jenna Simula ps jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Heikki Vestman kok (7, 8, 9) (6 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Ben Zyskowicz kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  istuntoasiainneuvos Sanna Helopuro 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 98/2022 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 253/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-72958
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
/ A4

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 256/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2023-AK-1906
HE 256/2022 vp HaV 13.01.2023 valtiovarainministeriö
/ A5

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • valtiovarainministeriö

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 309/2022 vp

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

  • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7. Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä

Valtioneuvoston selontekoVNS 11/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 2/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 13/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-4944
Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä
/ A7

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

8. Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2023-AK-2413
Pohjoismaiden_neuvoston_hyväksymät_suositukset_2022.pdf
/ A8
Esityslistan liite EDK-2023-AK-2414
Nordiska_rådets_rekommendationer_2022.pdf
/ B8

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi Pohjoismaiden neuvoston hyväksymät suositukset 2022. 

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tiistaina 17.1.2023 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne