Viimeksi julkaistu 19.1.2023 9.15

Pöytäkirja HaVP 127/2022 vp Hallintovaliokunta Tiistai 17.1.2023 klo 12.15—14.00

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Mari Rantanen ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Tiina Elo vihr jäsen Eveliina Heinäluoma sd (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Mika Kari sd (3, 4 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Mats Löfström r (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk (3, 4 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Matti Semi vas jäsen Jenna Simula ps jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Heikki Vestman kok (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3) (4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 217/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2805
HE 217/2022 vp HaV 17.01.2023 lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ A3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2745
HE 217/2022 vp HaV 17.01.2023 lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2479
HE 217/2022 vp HaV 17.01.2023 valtionsyyttäjä Heidi Savurinne, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
/ C3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-2480
HE 217/2022 vp HaV 17.01.2023 valtionsyyttäjä Heidi Savurinne, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
/ D3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2748
HE 217/2022 vp HaV 17.01.2023 poliisitarkastaja Kari Siivo, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ E3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2832
HE 217/2022 vp HaV 17.01.2023 rikostarkastaja Heidi Björk, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ F3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2764
HE 217/2022 vp HaV 17.01.2023 rikostarkastaja Kimmo Sainio, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ G3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2781
HE 217/2022 vp HaV 17.01.2023 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
/ H3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2751
HE 217/2022 vp HaV 17.01.2023 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ I3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2829
HE 217/2022 vp HaV 17.01.2023 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
/ J3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2753
HE 217/2022 vp HaV 17.01.2023 Tulli Asiantuntijalausunto
/ K3
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2792
HE 217/2022 vp HaV 17.01.2023 Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto
/ L3

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio oikeusministeriöliite
 • erityisasiantuntija Katja Repo oikeusministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi sisäministeriöliite
 • valtionsyyttäjä Heidi Savurinne Syyttäjälaitosliite
 • poliisitarkastaja Kari Siivo Poliisihallitusliite
 • rikostarkastaja Heidi Björk keskusrikospoliisiliite
 • rikostarkastaja Kimmo Sainio Helsingin poliisilaitosliite
 • professori Sakari Melander liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • suojelupoliisiliite
 • Rajavartiolaitosliite
 • Tulliliite
 • Rikosseuraamuslaitosliite

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 275/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2739
HE 275/2022 vp HaV 17.01.2023 lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2807
HE 275/2022 vp HaV 17.01.2023 lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2481
HE 275/2022 vp HaV 17.01.2023 valtionsyyttäjä Heidi Savurinne, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
/ C4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-2482
HE 275/2022 vp HaV 17.01.2023 valtionsyyttäjä Heidi Savurinne, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
/ D4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2749
HE 275/2022 vp HaV 17.01.2023 poliisitarkastaja Kari Siivo, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ E4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2835
HE 275/2022 vp HaV 17.01.2023 rikostarkastaja Heidi Björk, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ F4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2772
HE 275/2022 vp HaV 17.01.2023 rikostarkastaja Kimmo Sainio, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ G4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2783
HE 275/2022 vp HaV 17.01.2023 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
/ H4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2750
HE 275/2022 vp HaV 17.01.2023 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ I4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2830
HE 275/2022 vp HaV 17.01.2023 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
/ J4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2754
HE 275/2022 vp HaV 17.01.2023 Tulli Asiantuntijalausunto
/ K4
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2787
HE 275/2022 vp HaV 17.01.2023 Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto
/ L4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi sisäministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio oikeusministeriöliite
 • erityisasiantuntija Katja Repo oikeusministeriö
 • valtionsyyttäjä Heidi Savurinne Syyttäjälaitosliite
 • poliisitarkastaja Kari Siivo Poliisihallitusliite
 • rikostarkastaja Heidi Björk keskusrikospoliisiliite
 • rikostarkastaja Kimmo Sainio Helsingin poliisilaitosliite
 • professori Sakari Melander liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • suojelupoliisiliite
 • Rajavartiolaitosliite
 • Tulliliite
 • Rikosseuraamuslaitosliite

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 149/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 55/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-1390
HE 149/2022 vp HaV 12.01.2023 poliisitarkastaja Marko Savolainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ HaVP 125/2022 vp, A 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-1391
HE 149/2022 vp HaV 12.01.2023 poliisitarkastaja Marko Savolainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto / esitys
/ HaVP 125/2022 vp, B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-1409
HE 149/2022 vp HaV 12.01.2023 ylitarkastaja Sami Piispanen, Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
/ HaVP 125/2022 vp, C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-1335
HE 149/2022 vp HaV 12.01.2023 pelastusjohtaja Vesa Halonen, Helsingin kaupungin pelastuslaitos Asiantuntijalausunto
/ HaVP 125/2022 vp, D 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-1336
HE 149/2022 vp HaV 12.01.2023 pelastusjohtaja Vesa Halonen, Helsingin kaupungin pelastuslaitos Asiantuntijalausunto / esitys
/ HaVP 125/2022 vp, E 9

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • poliisitarkastaja Marko Savolainen Poliisihallitus
 • poliisitarkastaja Marja Kiiski Poliisihallitus
 • ylitarkastaja Sami Piispanen Rajavartiolaitos
 • pelastusjohtaja Vesa Halonen Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 309/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2023-AK-2760
HE 309/2022 vp HaV 17.01.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
/ A6
Lisäselvitys EDK-2023-AK-2761
HE 309/2022 vp HaV 17.01.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
/ B6

Lisäselvitys 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueliite

7. Muut asiat

Keskusteltiin asiantuntijasuunnitelmista HE 184/2022 vp ja HE 207/2022 vp. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 18.1.2023 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne