Viimeksi julkaistu 19.1.2023 9.18

Pöytäkirja HaVP 128/2022 vp Hallintovaliokunta Keskiviikko 18.1.2023 klo 11.15—13.20

Läsnä
puheenjohtaja Mari Rantanen ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10) (8 osittain) jäsen Tiina Elo vihr (7, 8, 9, 10) (6 osittain) jäsen Eveliina Heinäluoma sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr (6, 7 osittain) jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Mika Kari sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Mats Löfström r (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) (7 osittain) jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Matti Semi vas jäsen Jenna Simula ps jäsen Heikki Vestman kok (7, 8, 9, 10) (6 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) varajäsen Ben Zyskowicz kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10) (8 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  istuntoasiainneuvos Sanna Helopuro 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Toimenpidealoite turvapaikanhakijan oleskeluluvan peruuttamisesta hänen lomaillessaan tai vieraillessaan lähtömaassaan

ToimenpidealoiteTPA 158/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4. Toimenpidealoite vartijan tehtävän koulutustason nostamisesta

ToimenpidealoiteTPA 159/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

5. Toimenpidealoite kansallisen kiusaamisen poistaminen -strategian valmistelemisesta

ToimenpidealoiteTPA 164/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

6. Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä

Valtioneuvoston selontekoVNS 11/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 2/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 13/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-4944
Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä
/ HaVP 126/2022 vp, A7

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 13.1.2023 jaetun mietintöluonnoksen. 

Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 255/2022 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 33/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2963
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 neuvotteleva virkamies Elina Rydman, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-2964
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 neuvotteleva virkamies Elina Rydman, sisäministeriö Asiantuntijalausunto / esitys
/ B7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3030
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
/ C7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-3031
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto / esitys
/ D7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2998
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 erityisasiantuntija Mari Pajula, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ E7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2361
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 sidosryhmäpäällikkö Olli Joensuu, Veikkaus Oy Asiantuntijalausunto
/ F7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2867
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 ylitarkastaja Juhani Ala-Kurikka, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ G7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3027
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ H7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-1012
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ I7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2944
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
/ J7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2967
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ K7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2989
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
/ L7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3133
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG), Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
/ M7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3452
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 Peluuri Asiantuntijalausunto
/ N7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-3453
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 Peluuri Asiantuntijalausunnon liite
/ O7
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-1092
HE 255/2022 vp HaV 18.01.2023 Veikkauksen edunvälittäjien verkosto Asiantuntijalausunto
/ P7

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Elina Rydman sisäministeriöliite
 • osastopäällikkö Seppo Määttä valtioneuvoston kanslialiite
 • erityisasiantuntija Mari Pajula sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • sidosryhmäpäällikkö Olli Joensuu Veikkaus Oyliite
 • ylitarkastaja Juhani Ala-Kurikka Poliisihallitusliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriöliite
 • opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • maa- ja metsätalousministeriöliite
 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG), Helsingin yliopistoliite
 • Peluuriliite
 • Veikkauksen edunvälittäjien verkostoliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 98/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3626
U 98/2022 vp HaV 18.01.2023 neuvotteleva virkamies Suvi Remes, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A8
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2902
U 98/2022 vp HaV 18.01.2023 professori Juha Raitio Asiantuntijalausunto
/ B8
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3046
U 98/2022 vp HaV 18.01.2023 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C8
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2999
U 98/2022 vp HaV 18.01.2023 professori Jukka Snell Asiantuntijalausunto
/ D8

Etäkuuleminen; teemana asetusehdotuksen oikeusperusta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisuus (TS 89/2022 vp) 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Viveca Still valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Suvi Remes valtiovarainministeriöliite
 • lainsäädäntösihteeri Liisa Reunanen valtioneuvoston kanslia
 • professori Juha Raitio liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriöliite
 • professori Jukka Snell liite

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

9. Muut asiat

Todettiin valiokunnassa vireillä olevat asiat. 

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 19.1.2023 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne