Pöytäkirja
HaVP
13
2020 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 6.3.2020 klo 11.00—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Mari
Rantanen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 3/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi annetun hallituksen esityksen (19/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 4/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Puheenjohtaja totesi, että suuren valiokunnan 12.2.2020 tekemä vaiteliaisuuspäätös on edelleen voimassa toistaiseksi. 
6
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Puheenjohtaja totesi, että suuren valiokunnan 7.2.2020 ja hallintovaliokunnan 25.2.2020 tekemät vaiteliaisuuspäätökset ovat edelleen voimassa toistaiseksi. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288841
HE 18/2019 vp HaV 06.03.2020 erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288835
HE 18/2019 vp HaV 06.03.2020 lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ B7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288833
HE 18/2019 vp HaV 06.03.2020 apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ C7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288759
HE 18/2019 vp HaV 06.03.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
/ D7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288740
HE 18/2019 vp HaV 06.03.2020 professori Tomi Voutilainen Asiantuntijalausunto
/ E7
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Suvi
Pato-Oja
sisäministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Niklas
Vainio
oikeusministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Korhonen
oikeusministeriö
apulaistietosuojavaltuutettu
Jari
Råman
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Tomi
Voutilainen
liite
8
Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat 2020
Valiokunnan oma asia
O 7/2020 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-288910
MINVA muistio 03032020.pdf
/ A8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288867
O 7/2020 vp HaV 06.03.2020 ylijohtaja, kansainvälisten asioiden yksikkö Laura Yli-Vakkuri, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288868
O 7/2020 vp HaV 06.03.2020 yksikönpäällikkö Markku Lampinen, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ C8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289201
O 7/2020 vp HaV 06.03.2020 EU-erityisasiantuntija Päivi Pietarinen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
/ D8
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: EU-ministerivaliokunnan muistio 3.3.2020. 
Tilanne Turkin ja Kreikan raja-alueella sekä siihen liittyvät seikat 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: EU-ministerivaliokunnan muistio 3.3.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ylijohtaja, kansainvälisten asioiden yksikkö
Laura
Yli-Vakkuri
sisäministeriö
liite
maahanmuuttojohtaja
Tuomo
Kurri
sisäministeriö
apulaispäällikkö, kontra-amiraali
Markku
Hassinen
Rajavartiolaitos
yksikönpäällikkö
Markku
Lampinen
ulkoministeriö
liite
yksikönpäällikkö
Riikka
Eela
ulkoministeriö
EU-erityisasiantuntija
Päivi
Pietarinen
valtioneuvoston kanslia
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288780
HE 6/2020 vp HaV 06.03.2020 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ A9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288757
HE 6/2020 vp HaV 06.03.2020 keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ B9
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Maahanmuuttovirasto
liite
keskusrikospoliisi
liite
10
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
Todettiin ministeri Paateron kutsu to 2.4.2020 klo 18.00 (paikka Säätytalo). 
Todettiin tapaaminen Tullin edustajien kanssa to 23.4.2020 klo 8.30-9.30 (Tullin esittely, pääjohtaja Hannu Mäkinen ja Tullilaboratorion esittely, Tullilaboratorion johtaja Pirjo Sainio) 
Todettiin Elinkeinoelämän keskusliiton vierailukutsu (huhtikuu-toukokuu 2020). 
Todettiin hallintovaliokunnan opinto- ja tutustumismatka Itä-Suomeen Vaalimaalle ym. (Rajavartiolaitoksen päällikön vierailukutsu 2.-3.9.2020). 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 10.3.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 11.3.2020 13:36