Viimeksi julkaistu 31.5.2021 21.23

Pöytäkirja HaVP 14/2021 vp Hallintovaliokunta Torstai 6.5.2021 klo 11.45—13.15

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps jäsen Tiina Elo vihr (16, 17) (15 osittain) jäsen Jussi Halla-aho ps jäsen Eveliina Heinäluoma sd (15 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Mats Löfström r (15 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17) (15 osittain) jäsen Matti Semi vas jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Ben Zyskowicz kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Ossi Lantto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen

Hallituksen esitysHE 56/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi annetun asetuksen (EU) 2019/816 ja kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2019/818 muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisten seulonnan käyttöönottamiseksi ulkorajoilla (Seulontaan liittyvän tietojärjestelmäpääsyn edellytykset)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 21/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n terrorismin vastainen ohjelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 15/2021 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-370603
E_15_2021vp_COM_2020_795_final.pdf
/ A5

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Komission tiedonanto COM(2020) 795 final. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: kotouttamista ja osallisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta 2021–2027

Valtioneuvoston E-selvitysE 16/2021 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-370604
E_16_2021vp_COM_2020_758_final.pdf
/ A6

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Komission tiedonanto COM(2020) 758 final. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto palauttamista ja takaisinottoa koskevan yhteistyön tehostamisesta osana oikeudenmukaista, tuloksellista ja kattavaa EU:n muuttoliikepolitiikkaa

Valtioneuvoston E-selvitysE 38/2021 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-370602
E_38_2021vp_COM_2021_56_final.pdf
/ A7

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Komission tiedonanto COM(2021) 56 final. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369829
HE 40/2021 vp HaV 04.05.2021 toimitusjohtaja Riku Eksymä, Suomen Kiertovoima ry - KIVO Asiantuntijalausunto
/ A8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369904
HE 40/2021 vp HaV 04.05.2021 toimitusjohtaja Otto Lehtipuu, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Asiantuntijalausunto
/ B8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-369905
HE 40/2021 vp HaV 04.05.2021 toimitusjohtaja Otto Lehtipuu, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Asiantuntijalausunto
/ C8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369820
HE 40/2021 vp HaV 04.05.2021 asiantuntija Pekka Loukola, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
/ D8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-369822
HE 40/2021 vp HaV 04.05.2021 asiantuntija Pekka Loukola, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Liite 1
/ E8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-370001
HE 40/2021 vp HaV 04.05.2021 asiantuntija Pekka Loukola, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Liite 2
/ F8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369848
HE 40/2021 vp HaV 04.05.2021 toimitusjohtaja Mikko Lammi, Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy Asiantuntijalausunto
/ G8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369903
HE 40/2021 vp HaV 04.05.2021 toimitusjohtaja Sami Hirvonen, Kiertokaari Oy Asiantuntijalausunto
/ H8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369888
HE 40/2021 vp HaV 04.05.2021 toimitusjohtaja Esa Rimpiläinen, Kainuun Jätehuolto Oy Asiantuntijalausunto
/ I8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-369891
HE 40/2021 vp HaV 04.05.2021 toimitusjohtaja Esa Rimpiläinen, Kainuun Jätehuolto Oy Asiantuntijalausunto
/ J8
Lisäselvitys EDK-2021-AK-369933
HE 40/2021 vp HaV 04.05.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ K8

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 4.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • toimitusjohtaja Riku Eksymä Suomen Kiertovoima ry - KIVOliite
 • toimitusjohtaja Otto Lehtipuu Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ryliite
 • asiantuntija Pekka Loukola Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite
 • toimitusjohtaja Mikko Lammi Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oyliite
 • toimitusjohtaja Sami Hirvonen Kiertokaari Oyliite
 • toimitusjohtaja Esa Rimpiläinen Kainuun Jätehuolto Oyliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • valtiovarainministeriöliite

9.  Valtioneuvoston selvitys: Schengen-alueen kehittäminen

Valtioneuvoston E-selvitysE 13/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-352673
OSA; Schengen-alueen kehittäminen
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369906
E 13/2021 vp HaV 04.05.2021 kansainvälisten asioiden yksikön erityisasiantuntija Kia Vertio, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A9

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 4.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • kansainvälisten asioiden yksikön erityisasiantuntija Kia Vertio sisäministeriöliite
 • komentaja, rajaturvallisuusasiantuntija Jani Järäinen sisäministeriö
 • johtava asiantuntija Kukka Krüger sisäministeriö

10.  Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369476
VNS 7/2020 vp HaV 30.04.2021 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A10

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntijalausunto on otettu vastaan epävirallisessa etäkokouksessa 30.4.2021: 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • ulkoministeriöliite

11.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 60/2020 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 9/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 6/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-368474
Jatkokirje; KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASE- TUKSEKSI KOSKIEN KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISIA ULKORAJOILLA KOSKEVAN SEULONNAN KÄYTTÖÖNOTTOA (COM (2020) 612 FINAL)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370074
U 60/2020 vp HaV 05.05.2021 komentaja, rajaturvallisuusasiantuntija Jani Järäinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A11

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.5.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • komentaja, rajaturvallisuusasiantuntija Jani Järäinen sisäministeriöliite

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 23/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370150
HE 23/2021 vp HaV 05.05.2021 erityisasiantuntija Elise Luovula, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369945
HE 23/2021 vp HaV 05.05.2021 neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370015
HE 23/2021 vp HaV 05.05.2021 lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Hautamäki, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370003
HE 23/2021 vp HaV 05.05.2021 tulliylitarkastaja Heli Lampela, Tulli Asiantuntijalausunto
/ D12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370183
HE 23/2021 vp HaV 05.05.2021 poliisiylitarkastaja Markku Ryymin, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ E12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370040
HE 23/2021 vp HaV 05.05.2021 tietoanalyytikko Ida-Ellen Tarvainen, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ F12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370025
HE 23/2021 vp HaV 05.05.2021 toimistopäällikkö Pekka Vasara, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
/ G12

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Elise Luovula valtiovarainministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki sisäministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Hautamäki oikeusministeriöliite
 • tulliylitarkastaja Heli Lampela Tulliliite
 • poliisiylitarkastaja Markku Ryymin Poliisihallitusliite
 • tietoanalyytikko Ida-Ellen Tarvainen keskusrikospoliisiliite
 • toimistopäällikkö Pekka Vasara Finanssivalvontaliite

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368580
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369028
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 neuvotteleva virkamies Katariina Säynäjärvi, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369178
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 lakimies Anne Kaartinen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
/ C13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369181
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 johtaja Jarmo Vinkvist, Suomen Erillisverkot Oy Asiantuntijalausunto
/ D13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368254
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ E 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368351
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
/ F13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369095
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
/ G13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369128
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ H13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369170
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
/ I13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368865
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Asiantuntijalausunto
/ J13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368973
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 Keski-Suomen pelastuslaitos Asiantuntijalausunto
/ K13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-368581
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ L13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-367786
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto
/ M13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369186
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 RAKLI ry Asiantuntijalausunto
/ N13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369182
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 Suomen Kiinteistöliitto ry Asiantuntijalausunto
/ O13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369511
HE 248/2020 vp HaV 30.04.2021 Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
/ P13
Vastine EDK-2021-AK-370514
HE 248/2020 vp HaV 06.05.2021 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ Q13

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 30.4.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Annika Parsons sisäministeriöliite
 • pelastusneuvos Janne Koivukoski sisäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Katariina Säynäjärvi liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • lakimies Anne Kaartinen Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • johtaja Jarmo Vinkvist Suomen Erillisverkot Oyliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriöliite
 • ympäristöministeriöliite
 • puolustusministeriöliite
 • oikeusministeriöliite
 • Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite
 • Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosliite
 • Keski-Suomen pelastuslaitosliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Rakennusteollisuus RT ryliite
 • RAKLI ryliite
 • Suomen Kiinteistöliitto ryliite
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ryliite

Merkittiin tiedoksi, että alla mainittu kirjallinen vastine on otettu vastaan epävirallisessa etäkokouksessa 5.5.2021: 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sisäministeriöliite

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

14.  Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valiokunnan oma asiaO 48/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369104
O 48/2019 vp HaV 30.04.2021 hallitusneuvos Päivi Pekkarinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369183
O 48/2019 vp HaV 30.04.2021 poliisijohtaja Tomi Vuori, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ B14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369031
O 48/2019 vp HaV 30.04.2021 erityisasiantuntija Pekka Lindroos, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ C14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369172
O 48/2019 vp HaV 30.04.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ D14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369096
O 48/2019 vp HaV 30.04.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ E14
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-369097
O 48/2019 vp HaV 30.04.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ F14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369038
O 48/2019 vp HaV 30.04.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ G14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369174
O 48/2019 vp HaV 30.04.2021 Tulli Asiantuntijalausunto
/ H14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369029
O 48/2019 vp HaV 30.04.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ I14
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-369030
O 48/2019 vp HaV 30.04.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ J14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-369077
O 48/2019 vp HaV 30.04.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
/ K14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370513
O 48/2019 vp HaV 06.05.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ L14

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 30.4.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Päivi Pekkarinen sisäministeriöliite
 • pelastusneuvos Janne Koivukoski sisäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Antti Karila sisäministeriö
 • poliisijohtaja Tomi Vuori Poliisihallitusliite
 • erityisasiantuntija Pekka Lindroos Maahanmuuttovirastoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriöliite
 • oikeusministeriöliite
 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • Tulliliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • professori Olli Mäenpää liite

Merkittiin tiedoksi, että alla mainittu kirjallinen asiantuntijalausunto on otettu vastaan epävirallisessa etäkokouksessa 5.5.2021: 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • valtiovarainministeriöliite

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 3/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370574
HE 206/2020 vp HaV 06.05.2021 lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-371106
HE 206/2020 vp HaV 06.05.2021 erityisasiantuntija Marja-Leena Härkönen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370629
HE 206/2020 vp HaV 06.05.2021 lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370644
HE 206/2020 vp HaV 06.05.2021 varmennehallintopäällikkö Katja Lingonheimo, Digi- ja väestötietovirasto Asiantuntijalausunto
/ D15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370670
HE 206/2020 vp HaV 06.05.2021 ylitarkastaja Juhani Ruutu, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ E15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370586
HE 206/2020 vp HaV 06.05.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ F15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370648
HE 206/2020 vp HaV 06.05.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ G15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370630
HE 206/2020 vp HaV 06.05.2021 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ H15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-370858
HE 206/2020 vp HaV 06.05.2021 Tulli Asiantuntijalausunto
/ I15

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Marja-Leena Härkönen sisäministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa  Liukko ulkoministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu oikeusministeriöliite
 • varmennehallintopäällikkö Katja Lingonheimo Digi- ja väestötietovirastoliite
 • ylitarkastaja Juhani Ruutu Poliisihallitusliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriöliite
 • sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • Maahanmuuttovirastoliite
 • Tulliliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

16.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

17.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 7.5.2021 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Ossi 
Lantto