Viimeksi julkaistu 10.6.2021 15.43

Pöytäkirja HaVP 18/2021 vp Hallintovaliokunta Torstai 3.6.2021 klo 11.45—12.55

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok jäsen Tiina Elo vihr jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Anna-Kaisa Ikonen kok (14, 15 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Mats Löfström r (15, 16, 17, 18) (14 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain) jäsen Matti Semi vas jäsen Ben Zyskowicz kok varajäsen Mari Rantanen ps 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Ossi Lantto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Toimenpidealoite turvapaikanhakijoiden vastaanottolain muuttamisesta

ToimenpidealoiteTPA 49/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 28/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-376731
Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta EU:n järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiaksi 2021-2025

Valtioneuvoston E-selvitysE 63/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-377458
EU/OSA; Komission tiedonanto EU:n järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiaksi 2021-2025

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

7.  Sisäministeriön perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys siviilitiedustelulainsäädännöstä

Valiokunnan oma asiaO 79/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi tiedusteluvalvontavaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto palauttamista ja takaisinottoa koskevan yhteistyön tehostamisesta osana oikeudenmukaista, tuloksellista ja kattavaa EU:n muuttoliikepolitiikkaa

Valtioneuvoston E-selvitysE 38/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-363482
Komission tiedonanto palauttamista ja takaisinottoa koskevan yhteistyön tehostamisesta osana oikeudenmukaista, tuloksellista ja kattavaa EU:n muuttoliikepolitiikkaa

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Valtioneuvoston selvitys: Schengen-alueen kehittäminen

Valtioneuvoston E-selvitysE 13/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-352673
OSA; Schengen-alueen kehittäminen

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n terrorismin vastainen ohjelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 15/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-352858
OSA; EU:n terrorismin vastainen ohjelma

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Valtioneuvoston selvitys: EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO: kotouttamista ja osallisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta 2021–2027

Valtioneuvoston E-selvitysE 16/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-353183
perusmuistio

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Hallituksen esitysHE 62/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378612
HE 62/2021 vp HaV 01.06.2021 hallitusneuvos Janne Öberg, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377814
HE 62/2021 vp HaV 01.06.2021 lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378591
HE 62/2021 vp HaV 01.06.2021 neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen-Kavonius, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ C12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377769
HE 62/2021 vp HaV 01.06.2021 yksikön päällikkö Pirkko Kilpeläinen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
/ D12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-377770
HE 62/2021 vp HaV 01.06.2021 yksikön päällikkö Pirkko Kilpeläinen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
/ E12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378605
HE 62/2021 vp HaV 01.06.2021 kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ F12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378601
HE 62/2021 vp HaV 01.06.2021 vanhempi hallitussihteeri Teija Pellikainen, Turvallisuuskomitea Asiantuntijalausunto
/ G12

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.6.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Janne Öberg valtiovarainministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen sisäministeriöliite
 • kehitysjohtaja Outi Ryyppö työ- ja elinkeinoministeriö
 • neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen-Kavonius työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • yksikön päällikkö Pirkko Kilpeläinen Kansaneläkelaitosliite
 • kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen Suomen Kuntaliittoliite
 • vanhempi hallitussihteeri Teija Pellikainen Turvallisuuskomitealiite

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 74/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377950
HE 74/2021 vp HaV 28.05.2021 lakimies Lotta Ylä-Sulkava, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
/ A13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378101
HE 74/2021 vp HaV 28.05.2021 lakimies Saara Naukkarinen, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
/ B13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377813
HE 74/2021 vp HaV 28.05.2021 lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Suomen Vesilaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto
/ C13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377951
HE 74/2021 vp HaV 28.05.2021 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
/ D13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377751
HE 74/2021 vp HaV 28.05.2021 Ilmatieteen laitos Asiantuntijalausunto
/ E13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378332
HE 74/2021 vp HaV 28.05.2021 Tilastokeskus Asiantuntijalausunto
/ F13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377952
HE 74/2021 vp HaV 28.05.2021 Posti Group Oyj Asiantuntijalausunto
/ G13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377752
HE 74/2021 vp HaV 28.05.2021 VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
/ H13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377953
HE 74/2021 vp HaV 28.05.2021 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
/ I13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377753
HE 74/2021 vp HaV 28.05.2021 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
/ J13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377274
HE 74/2021 vp HaV 28.05.2021 Tieteellisten seurain valtuuskunta Asiantuntijalausunto
/ K13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-377275
HE 74/2021 vp HaV 28.05.2021 Tieteellisten seurain valtuuskunta Asiantuntijalausunto
/ L13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379376
HE 74/2021 vp HaV 03.06.2021 tietosuojavaltuutettu Anu Talus, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ M13

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 28.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lakimies Lotta Ylä-Sulkava Helsingin yliopistoliite
 • lakimies Saara Naukkarinen Energiateollisuus ryliite
 • lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen Suomen Vesilaitosyhdistys ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • Ilmatieteen laitosliite
 • Tilastokeskusliite
 • Posti Group Oyjliite
 • VR-Yhtymä Oyliite
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ryliite
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ryliite
 • Tieteellisten seurain valtuuskuntaliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 2.6.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • tietosuojavaltuutettu Anu Talus Tietosuojavaltuutetun toimistoliite

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-374535
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
/ A14
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-379800
Eriävä mielipide PS HaV HE 40_2021 vp_03062021.pdf
/ B14
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-379801
Jätelaki HaVL KOK_eriävä luonnos 3.6.2021.pdf
/ C14

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Talvitie ehdotti ed. Zyskowiczin kannattamana, että kappaleeseen 17 lisätään teksti: ”Erilliskeräyksen laajentaminen kaikissa taajamissa lisäisi järjestelmän kustannuksia tarpeettoman paljon suhteessa toteutuneisiin pakkausjätteiden keräysmääriin. Tarkoituksenmukainen rajaaminen poistaa tarpeen säätää kunnille mahdollisuudesta lieventää asetuksen velvoitteita omilla jätehuoltomääräyksillään. Erilliskeräysvelvoite tulisi laajentaa ensivaiheessa koskemaan vähintään 5 huoneiston kiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamissa.” 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 

Äänin 8-5 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Ed. Peltokangas ehdotti ed. Mari Rantasen kannattamana, että lausuntoon lisätään uusi 28 a kappale seuraavasti: ”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kierrätystavoitteet olisi mahdollista saavuttaa myös nykyisen kuljetusmallin puitteissa. Jätteiden keräystoiminnan siirtäminen kunnan hoidettavaksi voi valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan itse asiassa heikentää uusiokäyttöä ja hyödynnettävissä olevien jätejakeiden saantoa, sillä sanktiomaksujen välttämiseksi kunnille saattaa kierrätystä tärkeämpää olla jätteenpolttolaitoksen kanssa sovitun pitkäaikaisen tonniperusteisen sopimuskiintiön täyttäminen. Tällöin esimerkiksi pahvia, kartonkia, muovia ja paperia kuljetetaan jätteenpolttolaitokselle poltettavaksi uusiokäytön sijasta. Kuljetusjärjestelmän muutos olisi siten tosiasiassa omiaan vaikeuttamaan kierrätysasteen nostamista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Samalla se saattaa joidenkin asiantuntijoiden mukaan vähentää ympäristön kannalta hyvien kierrätys- ja kuljetusinnovaatioiden syntymistä ja kehittämistä.” 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 

Äänin 8-6 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Ed. Talvitie ehdotti ed. Ikosen kannattamana, että kappaleen 29 loppuun lisätään teksti: ”Mahdollisuus kaksoisjärjestelmään on säilytettävä siellä, missä sen katsotaan parhaiten palvelevan tarpeita. Jätelaissa on huomioitava alueelliset erityispiirteet, sillä kunnat ja niiden tilanteet vaihtelevat. Monesti kuljetusyrittäjien vapaa kilpailu on asiakkaan kannalta paras ratkaisu. Kunnilla on oltava jatkossakin täysimääräinen mahdollisuus hoitaa jätteiden kuljetus kiinteistön haltijan järjestämänä. Päätös kadottaisi yksityisiltä kuljetusyrityksiltä asiakkaat, työt ja työpaikat. Muutosta perustellaan sillä, että yritysten toimintamahdollisuudet turvataan kunnan kilpailutuksissa asettamalla kilpailutukselle vaatimuksia. Kunnat voisivat tosin poiketa hankintojen pilkkomisesta vetoamalla esimerkiksi alueen pieneen kokoon. Muutoksen tarpeellisuutta on perusteltu myös sillä, että kaksoisjärjestelmä olisi kuormittanut kunnallista päätöksentekoa ja tuomioistuimia. Valmistelun aikana ei ole kuitenkaan kyetty osoittamaan tällaisen hallinnollisen taakan olemassaoloa.” 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 

Äänin 8-6 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Ed. Peltokangas ehdotti ed. Mari Rantasen kannattamana, että lausuntoon lisätään uusi 32 a kappale seuraavasti: ” Käytössä oleva kaksoisjärjestelmä mahdollistaa jätehuollon alueellisten erityispiirteiden huomioon ottamisen kuljetusten järjestämisessä. Monet kunnat pitävät kiinteistön haltijan järjestämää kuljetusta alueelleen parhaiten soveltuvana kuljetusjärjestelmänä, ja sen katsotaan edistävän alueen yritystoimintaa, asukkaiden valinnanvapautta ja kuntademokratiaa. Näillä alueilla asukkaat ovat tottuneet tilaamaan kuljetuspalvelun itse, ja näin kuljetusyrityksille on muodostunut jokseenkin vakiintunut asiakaskunta. Kunnan ei puolestaan tarvitse järjestää jätteenkuljetuksia, joiden suunnitteluun ja kilpailuttamiseen liittyy oma vaivansa. Nykyisen järjestelmän säilyttäminen takaisi kuntien mahdollisuuden edistää kilpailua alueellaan ja vaikuttaa myönteisesti yrittäjyyteen ja työllisyyteen. Kunnallisten monopolien luominen alalle, jolla on toimivat markkinat, syrjäyttää yksityistä kilpailua, mikä ei ole omiaan edistämään uusien, aiempaa tehokkaampien toimintamallien kehittämistä.” 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 

Äänin 8-6 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Ed. Peltokangas ehdotti ed. Mari Rantasen kannattamana, että lausuntoon lisätään uusi 33 a kappale seuraavasti: ” Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ongelmat eivät kuitenkaan johdu kaksoisjärjestelmästä sinänsä vaan jätelain 37 §:n päätöskriteereistä, jotka on muotoiltu liian tulkinnanvaraisesti. Jotta kunnan päätökseen ei haettaisi muutosta niin herkästi, tulisikin jätelain 37 §:ssä säädettyjä kriteerejä yksinkertaistaa siten, että ne ovat selkeitä ja mitattavissa.” 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 

Äänin 8-6 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Ed. Peltokangas ehdotti ed. Mari Rantasen kannattamana, että lausuntoon lisätään uusi 35 a kappale seuraavasti: ”Hallituksen esityksessä kunnan toteuttamia jätteen kuljetusten hankintoja koskevaa sääntelyä ehdotetaan tarkennettavaksi. Tarkoituksena on edistää pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin ja saada kuljetusurakoita. Kunnalle säädettäisiin velvollisuus tehdä markkinakartoitus kuljetuspalvelujen hankintoja suunnitellessaan ja jätteenkuljetusurakat olisi kilpailutettava lähtökohtaisesti osiin jaettuina. Ehdotetulla kuljetusten hankintoja koskevalla sääntelyllä tuskin kuitenkaan on vaikutusta kuntien jätteenkuljetusurakoiden kilpailuttamiseen, sillä kilpailutuksissa noudatetaan joka tapauksessa hankintalakia, jonka mukaan hankkijalla on esimerkiksi oikeus asettaa tarjoajille erilaisia vähimmäisvaatimuksia, joilla voidaan rajata osa pk-yrityksistä tarjouskilpailun ulkopuolelle. Huomattava on myös, että hankintalaki kannustaa jo nykyään hankintasopimusten jakamiseen osiin, ja että markkinakartoituksia tehdään usein jo nykyään ennen kuljetuksia koskevia kilpailutuksia. Yritykset eivät tästä huolimatta kuitenkaan ole kokeneet merkittäviä myönteisiä vaikutuksia mahdollisuuksiinsa pärjätä kilpailutuksissa. Ehdotetuilla jätteen kuljetusten hankintoja koskevilla tarkennuksilla ei pystytä takaamaan, että pienyrittäjät menestyisivät kilpailutuksissa. Myös käytännön esimerkit osoittavat, etteivät kunnan keskitetyt hankinnat ole helppoja pienille yrityksille, ja monessa maakunnassa onkin saatu huonoja kokemuksia keskittämisestä.” 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 

Äänin 8-6 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Ed. Purra, Peltokangas, Rantanen M., Talvitie, Ikonen ja Zyskowicz varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Päätettiin, että eriävä mielipide on toimitettava sihteerille torstaina 3.6.2021 klo 14.00 mennessä. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: Ed. Purra, Peltokangas, Rantanen M., Talvitie, Ikonen ja Zyskowicz, liitteet B ja C 14. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

15.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378551
VNS 3/2021 vp HaV 03.06.2021 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ A15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378550
VNS 3/2021 vp HaV 03.06.2021 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ B15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378552
VNS 3/2021 vp HaV 03.06.2021 sisäministeriön asiantuntijalausunnon 26.5.2021 liite
/ C15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378570
VNS 3/2021 vp HaV 03.06.2021 Suomen Kuntaliitto täydentävä asiantuntijalausunto
/ D15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379394
VNS 3/2021 vp HaV 03.06.2021 Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijalausunto
/ E15
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-378427
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025
/ F15
Muu asiakirja EDK-2021-AK-379626
JTS sihteerien täydennyksiä.pdf
/ G15

Merkittiin tiedoksi, että alla mainitut kirjalliset asiantuntijalausunnot on otettu vastaan epävirallisessa etäkokouksessa 28.5.2021: 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • suojelupoliisiliite
 • Maahanmuuttovirastoliite

Merkittiin tiedoksi, että alla mainitut kirjalliset asiantuntijalausunnot on otettu vastaan epävirallisessa etäkokouksessa 1.6.2021: 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • sisäministeriöliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Senaatti-kiinteistötliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Sihteerien täydennysesityksiä lausuntoluonnokseen 3.6.2021. 

Käsittelyn pohjaksi otettiin lausuntoluonnos täydennettynä sihteerien täydennysesityksellä 3.6.2021. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Kappaleen 6 loppuun lisättiin kaksi uutta virkettä seuraavasti: "Valiokunta pitää myönteisenä, että poliisi ja Rajavartiolaitos ovat tehneet Senaatti-kiinteistöjen kanssa toimitilojaan koskevat kiinteistökannan kehittämisohjelmat vuosille 2022-2025. Valiokunta pitää välttämättömänä, että sisäilmaongelmat kartoitetaan kiireellisesti kaikilta osin ja huolehditaan ilmenneiden ongelmien korjaamisesta viipymättä." 

Kappaleen 44 ensimmäisen virkkeen sana "Imatran" muutettiin sanaksi "Ivalon". 

Muutettiin sihteerien täydennysesityksen kappaleen 57 viimeinen virke näin kuuluvaksi: "Hätäkeskustoiminnan sujuvuudella on suora vaikutus hätäkeskuspalveluja käyttävien viranomaisten (poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi) palvelujen saatavuuteen ja siten ihmisten turvallisuuteen.” 

Lisättiin sihteerien täydennysesityksen kappaleen 90 loppuun seuraavaa: "Osalla palvelussuhde voi päättyä rahoituksen loppuessa. Tässä vaiheessa ei voida yksityiskohtaisesti arvioida sitä, mikä tulee olemaan lisärahoituksella palkattujen henkilöiden tilanne vuoden 2022 jälkeen, koska nämä ratkaisut ovat koulutuksen järjestäjien päätettävissä eikä tähän liittyvää tietopohjaa ole käytettävissä.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 16/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 8/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-378860
HE 47/2021 vp HaV 03.06.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Lisävastine
/ A16
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-378861
HE 47/2021 vp HaV 03.06.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Lisävastineen liite
/ B16

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

17.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

18.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous 4.6.2021 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Ossi 
Lantto