Pöytäkirja
HaVP
2
2021 vp
Hallintovaliokunta
Keskiviikko 17.2.2021 klo 11.15—12.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (3 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (3 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (3 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (3 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (3 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (3 osittain)
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Sihteeri
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350929
VNS 4/2020 vp HaV 17.02.2021 neuvotteleva virkamies Eero Kytömaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351307
VNS 4/2020 vp HaV 17.02.2021 apulaisosastopäällikkö Janne Kuusela, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
/ B3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351432
VNS 4/2020 vp HaV 17.02.2021 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
/ C3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-351433
VNS 4/2020 vp HaV 17.02.2021 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
/ D3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350782
VNS 4/2020 vp HaV 17.02.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ E3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Kai
Sauer
ulkoministeriö
neuvotteleva virkamies
Eero
Kytömaa
sisäministeriö
liite
apulaisosastopäällikkö
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
valtioneuvoston kanslia
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (COM (2020) 823 final) kyberturvallisuuden korkean tason varmistamiseksi Euroopan unionin alueella ja direktiivin 2016/1148 kumoamisesta (verkko- ja tietoturvadirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:0 1082/2013/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-350417
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
/ A6
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappaleeseen 13 lisättiin uusi viides virke seuraavasti: "Tutkinnassa kävi ilmi, että EIT:n tuomiossa tarkoitettu henkilö, jolle Suomi ei ollut myöntänyt kansainvälistä suojelua, ei vastoin EIT:n virheellistä käsitystä ollut tullut surmatuksi Irakissa, vaan oli edelleen elossa". 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-350422
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
/ A7
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350528
HE 241/2020 vp HaV 16.02.2021 neuvotteleva virkamies Miikka Vähänen 1, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350529
HE 241/2020 vp HaV 16.02.2021 neuvotteleva virkamies Miikka Vähänen 2, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350530
HE 241/2020 vp HaV 16.02.2021 hallitusneuvos Mervi Kuittinen 1, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ C8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350531
HE 241/2020 vp HaV 16.02.2021 hallitusneuvos Mervi Kuittinen 2, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ D8
Lisäselvitys EDK-2021-AK-351268
HE 241/2020 vp HaV 17.02.2021 neuvotteleva virkamies Noora Heinonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ E8
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Miikka
Vähänen
valtiovarainministeriö
liite
hallitusneuvos
Mervi
Kuittinen
valtiovarainministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Ville
Koponen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Antti
Väisänen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Pasi
Leppänen
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Ilpo
Helismaa
sisäministeriö
lainsäädäntöneuvos
Annika
Parsons
sisäministeriö
Merkitään tiedoksi, että seuraava asiantuntijalausunto on käsitelty epävirallisessa kokouksessa 9.2.2021: 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
neuvotteleva virkamies
Noora
Heinonen
valtiovarainministeriö
liite
9
Sisäministeriön perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys siviilitiedustelulainsäädännöstä
Valiokunnan oma asia
O 79/2020 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-343897
SM_selvitys_O_79_2020_vp_22012021.pdf
Päätettiin lähettää asia tiedusteluvalvontavaliokunnalle tiedoksi. 
10
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 18.2.2021 klo 11.45. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 22.2.2021 15.10