Viimeksi julkaistu 29.6.2021 12.37

Pöytäkirja HaVP 20/2021 vp Hallintovaliokunta Torstai 17.6.2021 klo 11.45—13.05

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok jäsen Tiina Elo vihr jäsen Jussi Halla-aho ps (1, 2, 3, 5) (4, 6 osittain) jäsen Eveliina Heinäluoma sd (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (6 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Anna-Kaisa Ikonen kok (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (5 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Aki Lindén sd jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Matti Semi vas jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Ben Zyskowicz kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Ossi Lantto  valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  istuntoasiainneuvos Henri Helo 

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotouttamista koskeva EU:n strategia

Valtioneuvoston E-selvitysE 74/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-380856
Vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotouttamista koskeva EU:n strategia

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 16/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 8/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-379447
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi
/ A4
Muu asiakirja EDK-2021-AK-382542
HaVM_HE_47_2021vp_sihteerin_taydennysesityksiä_17062021.pdf
/ B4

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sihteerin täydennysehdotukset 17.6.2021. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sihteerin täydennysesityksillä muutettuna. 

Hyväksyttiin lisäksi seuraavan sisältöinen lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että maakuntien liittojen ja muiden välittävien toimielinten teknisen tuen taso turvataan, eikä EU:n alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelmakauden 2021—2027 toimeenpano saa lisätä nykyistä kuntien talousrasitetta". 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Hallituksen esitysHE 62/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-381298
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista
/ A5

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

6.  Hallituksen vuosikertomus 2020

KertomusK 3/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-380455
Hallituksen vuosikertomus 2020
/ A6

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kappaleen 20 toiseksi viimeinen virke hyväksyttiin näin kuuluvana: "Hallintovaliokunnan mielestä tiedot pitäisi voida luovuttaa poliisin pyynnöstä." 

Kappaleen 60 ensimmäinen virke hyväksyttiin näin kuuluvana: "Hallintovaliokunnan saaman tiedon mukaan on arvioitu, että työllistyneitä on ollut joitakin kymmeniä ja arvio lukumäärästä voisi olla haarukassa vähintään 30—50 työllistynyttä turvapaikanhakijaa." 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 74/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-381777
Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
/ A7

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 28/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-381778
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)
/ A8

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Maahanmuutto- ja turvallisuusviranomaisten yhteistyön kehittäminen (MISEC)

Valiokunnan oma asiaO 76/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-382019
O 76/2020 vp HaV 16.06.2021 ylitarkastaja Henrik Veikanmaa, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ A9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-382020
O 76/2020 vp HaV 16.06.2021 ylitarkastaja Henrik Veikanmaa, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ B9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-382306
O 76/2020 vp HaV 16.06.2021 ylitarkastaja Henrik Veikanmaa, Maahanmuuttovirasto pp_esitys
/ C9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-382084
O 76/2020 vp HaV 16.06.2021 erikoistutkija Kari Laitinen, Poliisiammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto
/ D9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-382022
O 76/2020 vp HaV 16.06.2021 erikoistutkija Kari Laitinen, Poliisiammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto
/ E9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381986
O 76/2020 vp HaV 16.06.2021 lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ F9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-382023
O 76/2020 vp HaV 16.06.2021 poliisitarkastaja Ari Jokinen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ G9

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.6.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ylitarkastaja Henrik Veikanmaa Maahanmuuttovirastoliite
 • erikoistutkija Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoululiite
 • lainsäädäntöneuvos Jutta Gras sisäministeriöliite
 • poliisitarkastaja Ari Jokinen Poliisihallitusliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Todettiin, että valiokunta on lausunut asiasta asian K 3/2021 vp yhteydessä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Sisäministeriön perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys siviilitiedustelulainsäädännöstä

Valiokunnan oma asiaO 79/2020 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-343897
SM_selvitys_O_79_2020_vp_22012021.pdf
HaVP 64/2020 vp/ A3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381386
O 79/2020 vp HaV 11.06.2021 hallitusneuvos Johanna Hakala, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-381387
O 79/2020 vp HaV 11.06.2021 hallitusneuvos Johanna Hakala, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381022
O 79/2020 vp HaV 11.06.2021 ma. apulaispäällikkö Jyri Rantala, suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ C10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380654
O 79/2020 vp HaV 11.06.2021 tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen, tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ D10

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.6.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Johanna Hakala sisäministeriöliite
 • ma. apulaispäällikkö Jyri Rantala suojelupoliisiliite
 • tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistoliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Todettiin, että valiokunta on lausunut asiasta asian K 3/2021 vp yhteydessä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-376731
Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12.  Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta EU:n järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiaksi 2021-2025

Valtioneuvoston E-selvitysE 63/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-377458
EU/OSA; Komission tiedonanto EU:n järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiaksi 2021-2025
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381339
E 63/2021 vp HaV 11.06.2021 erityisasiantuntija Anne Lamminmäki, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381537
E 63/2021 vp HaV 11.06.2021 ylitarkastaja Tony Everhall, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ B12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381536
E 63/2021 vp HaV 11.06.2021 rikostarkastaja Markus Terenius, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ C12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381317
E 63/2021 vp HaV 11.06.2021 tulliylitarkastaja Jussi Hulkkonen, Tulli Asiantuntijalausunto
/ D12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381965
E 63/2021 vp HaV 15.06.2021 Europolin osastopäällikkö Jari-Matti Liukku, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto Asiantuntijalausunto
/ E12

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.6.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Anne Lamminmäki sisäministeriöliite
 • ylitarkastaja Tony Everhall Poliisihallitusliite
 • rikostarkastaja Markus Terenius keskusrikospoliisiliite
 • tulliylitarkastaja Jussi Hulkkonen Tulliliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 15.6.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • Europolin osastopäällikkö Jari-Matti Liukku Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastoliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

13.  Selvitys turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeuden laajentamisesta säädetyn väliaikaisen lain vaikutuksista (EV 63/2020 vp – HE 65/2020 vp)

Valiokunnan oma asiaO 7/2021 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-356215
Selvitys_turvapaikanhakijoiden_työnteko_oikeuden_laajentamisesta_säädetyn_väliaikaisen_lain_vaikutusten_arviointi.0901b24281252260.pdf
HaVP3/2021 vp / A16

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Todettiin, että valiokunta on lausunut asiasta asian K 3/2021 vp yhteydessä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

14.  Selvitys oikeudesta ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä

Valiokunnan oma asiaO 12/2021 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-364597
SM_selvitys_O_12_2021_vp_15042021.pdf
Muu asiakirja EDK-2021-AK-363957
OKM_selvitys_O_12_2021_vp_15042021.pdf
Muu asiakirja EDK-2021-AK-363958
STM_selvitys_O_12_2021_vp_15042021.pdf

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Todettiin, että valiokunta on lausunut asiasta asian K 3/2021 vp yhteydessä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

15.  Digi- ja väestötietoviraston ajankohtaiset asiat

Valiokunnan oma asiaO 16/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-381974
O 16/2021 vp HaV 15.06.2021 pääjohtaja Janne Viskari, Digi- ja väestötietovirasto Asiantuntijalausunto
/ A15

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 15.6.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • pääjohtaja Janne Viskari Digi- ja väestötietovirastoliite
 • ylijohtaja Aino Jalonen Digi- ja väestötietovirasto
 • ylijohtaja Timo Salovaara Digi- ja väestötietovirasto
 • ylijohtaja Pekka Rehn Digi- ja väestötietovirasto
 • henkilöstöjohtaja Aino Heikkinen Digi- ja väestötietovirasto
 • viestintä- ja markkinointijohtaja Liinu Lehto Digi- ja väestötietovirasto
 • johtava erityisasiantuntija Jani Ruuskanen Digi- ja väestötietovirasto

Merkittiin selvitys saaduksi ja asian käsittely tässä yhteydessä päättyneeksi. 

16.  Valiokunnasta kevätistuntokaudella 2021 valmistuneet asiat

Esityslistan liite EDK-2021-AK-382370
Kevätkaudella 2021 valmistuneet asiat_HaV.pdf
/ A16

Todettiin valiokunnasta kevätistuntokaudella 2021 valmistuneet asiat. 

17.  Valiokunnassa vireillä olevat asiat

Esityslistan liite EDK-2021-AK-382371
Hallintovaliokunnassa vireillä olevat asiat 17.6.2021.pdf
/ A17

Todettiin valiokunnassa vireillä olevat asiat. 

18.  Muut asiat

Todettiin, että pj. Purra ja ed. Kärnä osallistuivat maanantaina 14.6.2021 parlamenttien väliseen korkean tason maahanmuuttoa ja turvapaikkoja käsittelevään etäkonferenssiin (Second High-level Interparliamentary Conterence on Migration and Asylum). 

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi sisäministeriön lainsäädäntösuunnitelma vuosille 2021-2024. 

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 9/2021 Kuntien taloustiedot ja kustannusvaikuttavuusmittaristo sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa. 

Todettiin raja-HE (tartuntatautilain muuttaminen), asiantuntijasuunnitelma. 

19.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 18.6.2021 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Ossi 
Lantto