Pöytäkirja
HaVP
21
2020 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 9.4.2020 klo 8.30—9.30
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
varajäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps
varajäsen
Seppo
Eskelinen
sd
varajäsen
Veronika
Honkasalo
vas
varajäsen
Jenni
Pitko
vihr
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-296098
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
/ A3
Muu asiakirja EDK-2020-AK-296268
VM_lisäselvitys_09042020_HE_32_2020vp.pdf
/ B3
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: VM:n lisäselvitys. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Yleisperusteluiden 7. kappaleen toinen virke muutettiin muotoon: "Valiokunta edellyttää sitä, että maksujärjestelyjen aiheuttamat verotulojen menetykset vuonna 2020 kompensoidaan kunnille mahdollisimman oikean määräisinä ja mahdollisimman oikea-aikaisesti." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus erityistoimista, joilla Euroopan rakenne- ja investointirahastoille luodaan poikkeuksellista joustoa COVID-19-tilanteeseen vastaamiseksi muuttamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia EU 1303/2013 ja 1301/2013 (Koronakriisin investointialoite plus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-296121
Komission ehdotus erityistoimista, joilla Euroopan rakenne- ja investointirahastoille luodaan poikkeuksellista joustoa COVID-19-tilanteeseen vastaamiseksi muuttamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia (EY) N:o 1303/2013 ja 1301/2013 (Koronakriisin investointialoite plus)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296214
E 32/2020 vp HaV 09.04.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296273
E 32/2020 vp HaV 09.04.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296256
E 32/2020 vp HaV 09.04.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ C4
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-296116
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296234
U 5/2020 vp HaV 09.04.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296260
U 5/2020 vp HaV 09.04.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ C5
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sisäministeriö
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetuksen (EU) 369/2016 muuttamisesta hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä COVID-19-tilanteessa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295635
Komission ehdotus neuvoston asetuksen (EU) 369/2016 muuttamiseksi hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä COVID-19-tilanteessa
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296235
E 30/2020 vp HaV 09.04.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Sari
Vuorinen
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sisäministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 9.4.2020 14.33