Viimeksi julkaistu 14.10.2021 9.49

Pöytäkirja HaVP 24/2021 vp Hallintovaliokunta Torstai 7.10.2021 klo 12.15—13.00

Läsnä
varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok jäsen Tiina Elo vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain) jäsen Jussi Halla-aho ps jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (7 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain) jäsen Mats Löfström jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) (18 osittain) jäsen Matti Semi vas jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Heikki Vestman kok jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Mari Rantanen ps varajäsen Ben Zyskowicz kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Henri Helo  valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokuntapaikkojen järjestely

Todettiin, että täysistunto on 28.9.2021 hyväksynyt ed. Zyskowiczin vapautuspyynnön hallintovaliokunnan jäsenyydestä. Todettiin, että ed. Vestman on täysistunnossa 29.9.2021 valittu hallintovaliokunnan jäseneksi ja ed. Zyskowicz varajäseneksi. 

4.  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

KertomusK 17/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.12.2021. 

5.  Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020

KertomusK 9/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Hallituksen esitysHE 134/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027

Hallituksen esitysHE 136/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

10.  Toimenpidealoite viranomaisten tiedonkulun parantamisesta lasten ja nuorten asioiden hoitamisessa

ToimenpidealoiteTPA 67/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

11.  Toimenpidealoite poliisin virka-avun maksullisuuden poistamisesta kiireellisissä lastensuojelu- ja eläintensuojelutehtävissä

ToimenpidealoiteTPA 69/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394970
HE 146/2021 vp HaV 06.10.2021 Sisäministeriön osastojen yhteinen asiantuntijalausunto
/ A12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394908
HE 146/2021 vp HaV 06.10.2021 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ B12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394852
HE 146/2021 vp HaV 06.10.2021 Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto
/ C12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394422
HE 146/2021 vp HaV 06.10.2021 Pelastusopisto Asiantuntijalausunto
/ D12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394756
HE 146/2021 vp HaV 06.10.2021 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ E12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394897
HE 146/2021 vp HaV 06.10.2021 keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ F12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394898
HE 146/2021 vp HaV 06.10.2021 Tulli Asiantuntijalausunto
/ G12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394887
HE 146/2021 vp HaV 06.10.2021 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ H12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394568
HE 146/2021 vp HaV 06.10.2021 Lapin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ I12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394716
HE 146/2021 vp HaV 06.10.2021 Itä-Suomen poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ J12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394725
HE 146/2021 vp HaV 06.10.2021 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto
/ K12

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 1.11.2021. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 6.10.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • kansliapäällikkö Kirsi Pimiä sisäministeriöliite
 • talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi sisäministeriö
 • osastopäällikkö Tomi Vuori sisäministeriö
 • kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape sisäministeriö
 • osastopäällikkö, kontra-amiraali (rajavartio-osasto) Markku Hassinen sisäministeriö
 • pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriö
 • osastopäällikkö Minna Hulkkonen sisäministeriö
 • poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Poliisihallitusliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Hätäkeskuslaitosliite
 • Pelastusopistoliite
 • suojelupoliisiliite
 • keskusrikospoliisiliite
 • Tulliliite
 • Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • Lapin poliisilaitosliite
 • Itä-Suomen poliisilaitosliite
 • Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 35/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391060
HE 35/2021 vp HaV 24.09.2021 erityisasiantuntija Amanda Mäkelä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ A13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390816
HE 35/2021 vp HaV 24.09.2021 apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ B13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391009
HE 35/2021 vp HaV 24.09.2021 erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ C13

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Amanda Mäkelä oikeusministeriöliite
 • apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja sisäministeriöliite

14.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 24/2021 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 15/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394594
VNS 4/2021 vp HaV 05.10.2021 lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394509
VNS 4/2021 vp HaV 05.10.2021 pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394420
VNS 4/2021 vp HaV 05.10.2021 osastopäällikkö Minna Hulkkonen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ C14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394645
VNS 4/2021 vp HaV 05.10.2021 osastopäällikkö, prikaatikenraali Matti Sarasmaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ D14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394595
VNS 4/2021 vp HaV 05.10.2021 neuvotteleva virkamies Eero Kytömaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ E14
Muu asiakirja EDK-2021-AK-394711
SM_muu_asiakirja_buketti_05102021_VNS_4_2021vp.pdf
/ F14
Muu asiakirja EDK-2021-AK-394712
SM_muu_asiakirja_poliisin_toimintamenot_05102021_VNS_4_2021vp.pdf
/ G14
Muu asiakirja EDK-2021-AK-394713
SM_muu_asiakirja_sähköinen_allekirjoitus_poliisin_toimintamenot_05102021_VNS_4_2021vp.pdf
/ H14

Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 8/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 15/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.10.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm sisäministeriöliite
 • pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöliite
 • osastopäällikkö Minna Hulkkonen sisäministeriöliite
 • osastopäällikkö, prikaatikenraali Matti Sarasmaa sisäministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Eero Kytömaa sisäministeriöliite

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sisäministeriön ehdotukset vuoden 2021 IV lisätalousarvioesitykseen. 

15.  Raja-alueen poliisiyhteistyö Suomen ja Ruotsin välillä

Valiokunnan oma asiaO 31/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394510
O 31/2021 vp HaV 05.10.2021 puheenjohtaja Jonne Rinne, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto
/ A15
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-394511
O 31/2021 vp HaV 05.10.2021 puheenjohtaja Jonne Rinne, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Liite 1
/ B15
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-394512
O 31/2021 vp HaV 05.10.2021 puheenjohtaja Jonne Rinne, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Liite 2
/ C15

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.10.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • poliisijohtaja Hannele Taavila sisäministeriö
 • puheenjohtaja Jonne Rinne Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ryliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 6.10.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • poliisijohtaja Hannele Taavila sisäministeriö
 • järjestöpäällikkö Mika Nygård Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ryliite

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen

Hallituksen esitysHE 56/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390917
HE 56/2021 vp HaV 24.09.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus sv Asiantuntijalausunto
/ A16
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391422
HE 56/2021 vp HaV 24.09.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus suomennos
/ B16
Lisäselvitys EDK-2021-AK-393428
HE 56/2021 vp HaV 06.10.2021 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ C16
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-392014
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen
/ D16

Merkitään tiedoksi, että seuraava asiantuntijalausunto on otettu vastaan epävirallisessa etäkokouksessa 24.9.2021: 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Ahvenanmaan maakunnan hallitusliite

Lisäselvitys 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sisäministeriöliite

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Kappaleen 12 ensimmäisen virkkeen sana "tärkeänä" muutettiin muotoon "potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden vuoksi välttämättömänä". 

Kappaleen 31 sana "varmistettaisiin" muutettiin muotoon "varmistetaan". 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

17.  Muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset

Valiokunnan oma asiaO 28/2021 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-385694
SM_MMO_muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset_05072021.pdf
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391010
O 28/2021 vp HaV 24.09.2021 erityisasiantuntija Kirta Sandström, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A17

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter sisäministeriö
 • erityisasiantuntija Kirta Sandström sisäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Iikka Saunamäki sisäministeriö

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391042
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 poliisitarkastaja Sami Kalliomaa, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ A18
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389637
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 pääluottamusmies Pekka Lassila, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto
/ B18
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390857
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 toiminnanjohtaja Anne Palm, Laajan turvallisuuden verkosto WISE Asiantuntijalausunto
/ C18
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390572
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 Pelastusopisto Asiantuntijalausunto
/ D18
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-390573
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 Pelastusopisto Asiantuntijalausunto
/ E18
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391450
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ F18
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390842
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
/ G18
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390845
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
/ H18
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390815
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 Suomen kansainvälisen kriisinhallinnan poliisit ry Asiantuntijalausunto
/ I18
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389421
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 Rajaturvallisuusunioni ry Asiantuntijalausunto
/ J18
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391014
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 SaferGlobe - Peace and Security Think Tank Asiantuntijalausunto
/ K18
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390912
HE 112/2021 vp HaV 24.09.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
/ L18
Vastine EDK-2021-AK-394932
HE 112/2021 vp HaV 06.10.2021 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ M18

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • poliisitarkastaja Sami Kalliomaa Poliisihallitusliite
 • pääluottamusmies Pekka Lassila Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ryliite
 • toiminnanjohtaja Anne Palm Laajan turvallisuuden verkosto WISEliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Pelastusopistoliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ryliite
 • Suomen kansainvälisen kriisinhallinnan poliisit ryliite
 • Rajaturvallisuusunioni ryliite
 • SaferGlobe - Peace and Security Think Tankliite
 • professori Olli Mäenpää liite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
 • Ammattiliitto Pro ry

Vastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sisäministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

19.  Toissijaisuusasioiden lista

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut: TS 53/2021 vp. 

20.  Muut asiat

Otettiin vastaan Suomen Kuntaliiton vierailukutsu keskiviikkona 10.11.2021 klo 17.00. 

21.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 8.10.2021 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne