Viimeksi julkaistu 14.10.2021 15.42

Pöytäkirja HaVP 25/2021 vp Hallintovaliokunta Tiistai 12.10.2021 klo 12.15—13.55

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (pj:nä 10 osittain, 11, 12) jäsen Tiina Elo vihr jäsen Jussi Halla-aho ps jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Hanna Holopainen vihr (10, 11, 12) (9 osittain) jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12) (10 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk (7, 8, 9) (6, 10 osittain) jäsen Mats Löfström r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk (9, 10 osittain) jäsen Matti Semi vas (11, 12) (10 osittain) jäsen Heikki Vestman kok varajäsen Ben Zyskowicz kok (10, 11, 12) (9 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Henri Helo  valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Lakialoite laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 93/2020 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 24/2021 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 15/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 16/2021 vp

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 16/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi ja direktiiviksi EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi (rahanpesun vastainen lainsäädäntöpaketti)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 42/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-396085
U 42/2021 vp HaV 08.10.2021 erityisasiantuntija Juho Keinänen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-396086
U 42/2021 vp HaV 08.10.2021 erityisasiantuntija Juho Keinänen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-396119
U 42/2021 vp HaV 08.10.2021 erityisasiantuntija Elina Rantakokko, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395948
U 42/2021 vp HaV 08.10.2021 ylitarkastaja Anu Jaakkola, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ D5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-396050
U 42/2021 vp HaV 08.10.2021 johtava asiantuntija Mika Linna, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
/ E5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-396051
U 42/2021 vp HaV 08.10.2021 johtava asiantuntija Mika Linna, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
/ F5

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.10.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Juho Keinänen valtiovarainministeriöliite
 • erityisasiantuntija Elina Rantakokko sisäministeriöliite
 • ylitarkastaja Anu Jaakkola keskusrikospoliisiliite
 • johtava asiantuntija Mika Linna Finanssiala ryliite

6.  Valtioneuvoston selvitys: Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi

Valtioneuvoston E-selvitysE 103/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-389070
Suomen EU-ennakkovaikuttaminen – Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-396082
E 103/2021 vp HaV 08.10.2021 erityisasiantuntija Jesse Heiskanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-396057
E 103/2021 vp HaV 08.10.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
/ B6

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.10.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Jesse Heiskanen valtiovarainministeriöliite
 • erityisasiantuntija Markus Rahkola valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Emilia Laitala valtiovarainministeriö

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Etelä-Suomen aluehallintovirastoliite

7.  Raja-alueen poliisiyhteistyö Suomen ja Ruotsin välillä

Valiokunnan oma asiaO 31/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-397408
O 31/2021 vp HaV 12.10.2021 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/A7

Lisäselvitys 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sisäministeriöliite

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 35/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-397434
HE 35/2021 vp HaV 12.10.2021 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A8

Lisäselvitys 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sisäministeriöliite

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399018
HE 146/2021 vp HaV 12.10.2021 neuvotteleva virkamies Jussi Lammassaari, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399020
HE 146/2021 vp HaV 12.10.2021 erityisasiantuntija Sanna Lehtonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ B9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399021
HE 146/2021 vp HaV 12.10.2021 neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ C9

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • budjettineuvos Tero Tyni valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Jussi Lammassaari valtiovarainministeriöliite
 • finanssiasiantuntija Unna Heimberg valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Sanna Lehtonen opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • pääekonomisti Minna Punakallio Suomen Kuntaliitto

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395943
HE 124/2021 vp HaV 08.10.2021 erityisasiantuntija Sanna Leinonen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-396101
HE 124/2021 vp HaV 08.10.2021 ympäristöneuvos Outi Honkatukia, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
/ B10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-396048
HE 124/2021 vp HaV 08.10.2021 professori Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
/ C10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-396093
HE 124/2021 vp HaV 08.10.2021 ylitarkastaja Jouni Kitunen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ D10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-396049
HE 124/2021 vp HaV 08.10.2021 kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
/ E10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395348
HE 124/2021 vp HaV 08.10.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ F10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395944
HE 124/2021 vp HaV 08.10.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ G10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395945
HE 124/2021 vp HaV 08.10.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ H10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395946
HE 124/2021 vp HaV 08.10.2021 markkinaoikeus Asiantuntijalausunto
/ I10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394421
HE 124/2021 vp HaV 08.10.2021 Verohallinto Asiantuntijalausunto
/ J10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397013
HE 124/2021 vp HaV 12.10.2021 pääsihteeri Pia Tornikoski, Vastuullinen lahjoittaminen ry Asiantuntijalausunto
/ K10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-393042
HE 124/2021 vp HaV 12.10.2021 hallituksen puheenjohtaja Risto Sulkava, Hiilipörssi Oy Asiantuntijalausunto
/ L10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397245
HE 124/2021 vp HaV 12.10.2021 ilmastoasiantuntija Noora Simola, Fingo ry Asiantuntijalausunto
/ M10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397223
HE 124/2021 vp HaV 12.10.2021 vastuullisuuspäällikkö Senja Forsman-Katainen, S-ryhmä Asiantuntijalausunto
/ N10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397739
HE 124/2021 vp HaV 12.10.2021 johtava asiantuntija Maija Saijonmaa, Nordic Offset Oy Asiantuntijalausunto
/ O10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397091
HE 124/2021 vp HaV 12.10.2021 vastuullisuusjohtaja Niklas Kaskeala, Compensate Operations Oy Asiantuntijalausunto
/ P10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397345
HE 124/2021 vp HaV 12.10.2021 vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
/ Q10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395964
HE 124/2021 vp HaV 12.10.2021 Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
/ R10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397161
HE 124/2021 vp HaV 12.10.2021 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
/ S10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397057
HE 124/2021 vp HaV 12.10.2021 Green Carbon Finland Oy Asiantuntijalausunto
/ T10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-394841
HE 124/2021 vp HaV 12.10.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
/ U10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397058
HE 124/2021 vp HaV 12.10.2021 Finnwatch ry Asiantuntijalausunto
/ V10

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.10.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Sanna Leinonen sisäministeriöliite
 • ympäristöneuvos Outi Honkatukia ympäristöministeriöliite
 • professori Mikael Hildén Suomen ympäristökeskusliite
 • ylitarkastaja Jouni Kitunen Poliisihallitusliite
 • ryhmäpäällikkö Pauliina Päivinen Poliisihallitus
 • kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriöliite
 • oikeusministeriöliite
 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • markkinaoikeusliite
 • Verohallintoliite

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • pääsihteeri Pia Tornikoski Vastuullinen lahjoittaminen ryliite
 • hallituksen puheenjohtaja Risto Sulkava Hiilipörssi Oyliite
 • ilmastoasiantuntija Noora Simola Fingo ryliite
 • vastuullisuuspäällikkö Senja Forsman-Katainen S-ryhmäliite
 • johtava asiantuntija Maija Saijonmaa Nordic Offset Oyliite
 • vastuullisuusjohtaja Niklas Kaskeala Compensate Operations Oyliite
 • vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Finnair Oyjliite
 • WWF Suomiliite
 • Green Carbon Finland Oyliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Finnwatch ryliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

11.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

12.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous keskiviikkona 13.10.2021 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Henri 
Helo