Pöytäkirja
HaVP
26
2020 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 7.5.2020 klo 11.45—12.45
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Mats
Löfström
r (8, 9, 10) (7 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava puolustusvaliokunnalle. 
4
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Yhteinen eurooppalainen tiekartta covid-19-rajoitustoimenpiteiden purkamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298341
E-kirje; Yhteinen eurooppalainen tiekartta covid-19-rajoitustoimenpiteiden purkamiseksi
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan tiedoksi. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Koronavirustauti: ohjeet turvapaikka- ja palauttamismenettelyjä koskevien asiaankuuluvien EU-säännösten täytäntöönpanosta sekä uudelleensijoittamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-299113
Koronavirustauti: ohjeet turvapaikka- ja palauttamismenettelyjä koskevien asiaankuuluvien EU-säännösten täytäntöönpanosta sekä uudelleensijoittamisesta
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
Esityslistan liite EDK-2020-AK-300394
Ote_PeVP_30_2020.pdf
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 
7
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Lisäselvitys EDK-2020-AK-300332
VNS 1/2020 vp HaV 07.05.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-300333
VNS 1/2020 vp HaV 07.05.2020 valtiovarainministeriö Lisäselvityksen liite
/ A7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-299983
VNS 1/2020 vp HaV 07.05.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300276
VNS 1/2020 vp HaV 07.05.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ C7
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-299661
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
/ D7
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
sisäministeriö
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
8
Toissijaisuusasioiden lista
Merkittiin, ettei valiokunnassa ole vireillä toissijaisuusasioita. 
9
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 8.5.2020 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 8.5.2020 13.12