Viimeksi julkaistu 14.10.2021 12.12

Pöytäkirja HaVP 26/2021 vp Hallintovaliokunta Keskiviikko 13.10.2021 klo 11.15—13.10

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (3 osittain) jäsen Tiina Elo vihr jäsen Jussi Halla-aho ps (1, 2) (3 osittain) jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Hanna Holopainen vihr (4, 5) (3 osittain) jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2) (3 osittain) jäsen Aki Lindén sd (4, 5) (3 osittain) jäsen Mats Löfström jäsen Mauri Peltokangas ps (4, 5) (3 osittain) jäsen Juha Pylväs kesk (3 osittain) jäsen Matti Semi vas jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Heikki Vestman kok jäsen Heidi Viljanen sd (4, 5) (3 osittain) varajäsen Mari Rantanen ps (1, 2) (3 osittain) varajäsen Ben Zyskowicz kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Henri Helo  valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397723
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 johtava asiantuntija Laura Lindeman, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397544
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 talousjohtaja Kari Kananen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ B3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397040
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ C3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397016
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 neuvotteleva virkamies Pauli Kartano, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ D3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397825
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 hallintotieteiden lisensiaatti (väit.) Heikki Mansikka-aho Asiantuntijalausunto
/ E3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-397826
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 hallintotieteiden lisensiaatti (väit.) Heikki Mansikka-aho Asiantuntijalausunto
/ F3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397589
HE 146/2021 vp HaV 12.10.2021 pääekonomisti Minna Punakallio, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ G3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397650
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 Digi- ja väestötietovirasto Asiantuntijalausunto
/ H3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-397651
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 Digi- ja väestötietovirasto Asiantuntijalausunto
/ I3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397724
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Asiantuntijalausunto
/ J3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397524
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijalausunto
/ K3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398231
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto
/ L3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398223
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 Ammattiliitto Pro ry Asiantuntijalausunto
/ M3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397727
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
/ N3
Lisäselvitys EDK-2021-AK-398914
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 sisäministeriö MMO lisäselvitys
/ O3
Lisäselvitys EDK-2021-AK-398917
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 sisäministeriö PEO lisäselvitys 1
/ P3
Lisäselvitys EDK-2021-AK-398918
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 sisäministeriöPEO lisäselvitys 2
/ Q3
Lisäselvitys EDK-2021-AK-398919
HE 146/2021 vp HaV 13.10.2021 Poliisihallitus Lisäselvitys
/ R3

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtava asiantuntija Laura Lindeman työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • talousjohtaja Kari Kananen Maahanmuuttovirastoliite
 • ICT-johtaja Jarkko Levasma valtiovarainministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Pauli Kartano valtiovarainministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Teija Mikkola valtiovarainministeriö
 • hallintotieteiden lisensiaatti (väit.) Heikki Mansikka-aho liite
 • pääekonomisti Minna Punakallio Suomen Kuntaliittoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Digi- ja väestötietovirastoliite
 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskusliite
 • Senaatti-kiinteistötliite
 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ryliite
 • Ammattiliitto Pro ryliite
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ryliite

Lisäselvitys 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • sisäministeriöliite
 • Poliisihallitusliite

4.  Muut asiat

Keskusteltiin valiokunnan virallisista lähi- ja etäkokouksista. 

Todettiin, että valiokunta pitää etäkokouksen tiistaina 26.10.2021 klo 12.15. 

5.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 14.10.2021 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Henri 
Helo