Viimeksi julkaistu 14.10.2021 16.06

Pöytäkirja HaVP 27/2021 vp Hallintovaliokunta Torstai 14.10.2021 klo 12.15—13.50

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (6 osittain) jäsen Tiina Elo vihr jäsen Jussi Halla-aho ps  jäsen Eveliina Heinäluoma sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11) (6, 12 osittain) jäsen Mats Löfström jäsen Mauri Peltokangas ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) (6, 9 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Matti Semi vas (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (6 osittain) jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Heikki Vestman kok jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Ben Zyskowicz kok (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Henri Helo  valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

6.  Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398432
VNS 8/2021 vp HaV 14.10.2021 vanhempi osastoesiupseeri Tero Koljonen, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398344
VNS 8/2021 vp HaV 14.10.2021 lainsäädäntöneuvos Jenni Herrala, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
/ B6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398437
VNS 8/2021 vp HaV 14.10.2021 neuvotteleva virkamies Eero Kytömaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ C6

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • vanhempi osastoesiupseeri Tero Koljonen puolustusministeriöliite
  • lainsäädäntöneuvos Jenni Herrala puolustusministeriöliite
  • tiiminvetäjä Lauri Hirvonen ulkoministeriö
  • neuvotteleva virkamies Eero Kytömaa sisäministeriöliite

7.  Valtioneuvoston selvitys: Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi

Valtioneuvoston E-selvitysE 103/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-389070
Suomen EU-ennakkovaikuttaminen – Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Raja-alueen poliisiyhteistyö Suomen ja Ruotsin välillä

Valiokunnan oma asiaO 31/2021 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-398834
HE 146/2021 vp HaV 14.10.2021 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A9

Lisäselvitys 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sisäministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-398858
HE 124/2021 vp HaV 14.10.2021 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A10

Vastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sisäministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

11.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi ja direktiiviksi EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi (rahanpesun vastainen lainsäädäntöpaketti)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 42/2021 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

12.  Muut asiat

Otettiin vastaan hallintovaliokunnan ja ministeri Paateron sekä VM:n johdon tapaaminen torstaina 18.11.2021 klo 8.00-9.30 (aamukahvitilaisuus). 

Todettiin Ukrainan turvallisuuspalvelun vierailu eduskunnassa keskiviikkona 1.12.2021, tapaaminen hallintovaliokunnan kanssa klo 9-11. 

Keskusteltiin HE 135/2021 vp (arpajaislain muuttaminen) asiantuntijasuunnitelmasta. 

13.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 15.10.2021 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Henri 
Helo