Pöytäkirja
HaVP
28
2020 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 12.5.2020 klo 12.15—14.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr (6, 7, 8, 9) (5 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (5 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Mari
Rantanen
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
Sihteerit
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Yhteinen eurooppalainen tiekartta covid-19-rajoitustoimenpiteiden purkamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298341
E-kirje; Yhteinen eurooppalainen tiekartta covid-19-rajoitustoimenpiteiden purkamiseksi
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Koronavirustauti: ohjeet turvapaikka- ja palauttamismenettelyjä koskevien asiaankuuluvien EU-säännösten täytäntöönpanosta sekä uudelleensijoittamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-299113
Koronavirustauti: ohjeet turvapaikka- ja palauttamismenettelyjä koskevien asiaankuuluvien EU-säännösten täytäntöönpanosta sekä uudelleensijoittamisesta
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301280
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301281
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 poliisitarkastaja Joni Länsivuori, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301368
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 ylitarkastaja Max Janzon, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ D5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301264
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ E5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301225
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 ylitarkastaja Suvi Okkonen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ F5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302195
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 poliisitarkastaja Mia Poutanen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ G5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301239
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
/ H5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301260
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ I5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301309
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 Pakolaisneuvonta ry Asiantuntijalausunto
/ J5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301241
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 Amnesty International, Suomen osasto ry Asiantuntijalausunto
/ K5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301261
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 Suomen Pakolaisapu ry Asiantuntijalausunto
/ L5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301262
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
/ M5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301286
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
/ N5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301265
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
/ O5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301220
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
/ P5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301263
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
/ Q5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301367
HE 65/2020 vp HaV 12.05.2020 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
/ R5
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Jorma
Kantola
sisäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Roope
Jokinen
sisäministeriö
poliisitarkastaja
Joni
Länsivuori
sisäministeriö
liite
ylitarkastaja
Max
Janzon
sisäministeriö
liite
hallitusneuvos
Olli
Sorainen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
ylitarkastaja
Suvi
Okkonen
Maahanmuuttovirasto
liite
poliisitarkastaja
Mia
Poutanen
Poliisihallitus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
maa- ja metsätalousministeriö
liite
oikeusministeriö
liite
Pakolaisneuvonta ry
liite
Amnesty International, Suomen osasto ry
liite
Suomen Pakolaisapu ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
professori
Janne
Salminen
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301122
HE 63/2020 vp HaV 12.05.2020 osastopäällikkö (poliisiosasto) Tero Kurenmaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301259
HE 63/2020 vp HaV 12.05.2020 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ B6
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
osastopäällikkö (poliisiosasto)
Tero
Kurenmaa
sisäministeriö
liite
poliisiylijohtaja
Seppo
Kolehmainen
Poliisihallitus
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
7
Toissijaisuusasioiden lista
Merkittiin, ettei valiokunnassa ole vireillä toissijaisuusasioita. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 14.5.2020 klo 11.45. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 23.9.2020 12.47