Pöytäkirja
HaVP
29
2020 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 14.5.2020 klo 11.45—13.15
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (1, 2, 3, 5, 6) (4 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Mika
Kari
sd (5, 6) (4 osittain)
varajäsen
Mari
Rantanen
ps (1, 2, 3, 5, 6) (4 osittain)
Sihteerit
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista covid-19-epidemian torjumisen erityistoimenpiteiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja vähävaraisimmille suunnatun avun rahaston osalta (koronakriisin investointialoite plus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-301227
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista covid-19-epidemian torjumisen erityistoimenpiteiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja vähävaraisimmille suunnatun avun rahaston osalta (koronakriisin investointialoite plus)
/ A3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301825
HE 31/2020 vp HaV 14.05.2020 finanssineuvos Tero Meltti, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-301826
HE 31/2020 vp HaV 14.05.2020 finanssineuvos Tero Meltti, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301765
HE 31/2020 vp HaV 14.05.2020 budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-301766
HE 31/2020 vp HaV 14.05.2020 budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö Liite 1
/ B4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-301883
HE 31/2020 vp HaV 14.05.2020 budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö Liite 2
/ B4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301823
HE 31/2020 vp HaV 14.05.2020 yksikön johtaja Sara Kajander, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-301824
HE 31/2020 vp HaV 14.05.2020 yksikön johtaja Sara Kajander, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301785
HE 31/2020 vp HaV 14.05.2020 osastopäällikkö (hallinto- ja kehittämisosasto) Jukka Aalto, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ D4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301764
HE 31/2020 vp HaV 14.05.2020 teknologiajohtaja Jyrki Wasastjerna, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ E4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301782
HE 31/2020 vp HaV 14.05.2020 talousjohtaja Mikko Ahola, Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijalausunto
/ F4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-301783
HE 31/2020 vp HaV 14.05.2020 talousjohtaja Mikko Ahola, Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijalausunto
/ F4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301767
HE 31/2020 vp HaV 14.05.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ G4
Etäkuuleminen (osittain) 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hankejohtaja
Lasse
Koponen
valtiovarainministeriö
hankepäällikkö
Ilkka
Koponen
valtiovarainministeriö
finanssineuvos
Tero
Meltti
valtiovarainministeriö
liite
budjettineuvos
Kirsti
Vallinheimo
valtiovarainministeriö
liite
yksikön johtaja
Sara
Kajander
puolustusministeriö
liite
osastopäällikkö (hallinto- ja kehittämisosasto)
Jukka
Aalto
sisäministeriö
liite
kiinteistöjohtaja
Heikki
Lappalainen
Rajavartiolaitos
johtava asiantuntija
Ari-Pekka
Dag
sisäministeriö
teknologiajohtaja
Jyrki
Wasastjerna
Poliisihallitus
liite
talousjohtaja
Mikko
Ahola
Senaatti-kiinteistöt
liite
toimialajohtaja
Riitta
Juutilainen
Senaatti-kiinteistöt
toimialajohtaja
Jari
Panhelainen
Senaatti-kiinteistöt
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
5
Muut asiat
Todettiin, että hallintovaliokunnan viikolle 38/2020 suunniteltu opinto- ja tutustumismatka lykkääntyy koronapandemian vuoksi. Puhemiesneuvoston kannan mukaisesti valiokuntamatkojen valmistelua ei jatketa ennen syksyä ja asian käsittelyä puhemiesneuvostossa. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 19.5.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 14.5.2020 16.03