Pöytäkirja
HaVP
30
2020 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 19.5.2020 klo 12.15—14.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (5, 6, 7, 8) (3, 4 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r (4) (3, 5 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
varajäsen
Mika
Kari
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
Sihteeri
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302455
HE 31/2020 vp HaV 19.05.2020 talousjohtaja Mikko Ahola, Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijalausunto
/ A3
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302639
HE 31/2020 vp HaV 19.05.2020 talousjohtaja Mikko Ahola, Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijalausunto
/ B3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-302640
HE 31/2020 vp HaV 19.05.2020 talousjohtaja Mikko Ahola, Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijalausunto
/ C3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302672
HE 31/2020 vp HaV 19.05.2020 pääluottamusmies Aki Pöyry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto
/ D3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302641
HE 31/2020 vp HaV 19.05.2020 vastaava sopimusasiantuntija Jorma Viiala, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
/ E3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-302642
HE 31/2020 vp HaV 19.05.2020 vastaava sopimusasiantuntija Jorma Viiala, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
/ E3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302688
HE 31/2020 vp HaV 19.05.2020 neuvottelupäällikkö Harri Sirén, Ammattiliitto Pro ry Asiantuntijalausunto
/ F3
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302709
HE 31/2020 vp HaV 19.05.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ G3
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302673
HE 31/2020 vp HaV 19.05.2020 sisäministeriö PO Asiantuntijalausunto
/ H3
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302457
HE 31/2020 vp HaV 19.05.2020 Poliisihallitus Lisäselvitys 1
/ I3
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302546
HE 31/2020 vp HaV 19.05.2020 Poliisihallitus Lisäselvitys 2
/ J3
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
talousjohtaja
Mikko
Ahola
Senaatti-kiinteistöt
liite
toimialajohtaja
Riitta
Juutilainen
Senaatti-kiinteistöt
toimialajohtaja
Jari
Panhelainen
Senaatti-kiinteistöt
pääluottamusmies
Aki
Pöyry
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
liite
vastaava sopimusasiantuntija
Jorma
Viiala
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
liite
neuvottelupäällikkö
Harri
Sirén
Ammattiliitto Pro ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
sisäministeriö
liite
Poliisihallitus
liite
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302580
HE 63/2020 vp HaV 19.05.2020 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-302581
HE 63/2020 vp HaV 19.05.2020 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto
/ A4
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302643
HE 63/2020 vp HaV 19.05.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ B4
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry
liite
Poliisihallitus
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Muu asiakirja EDK-2020-AK-301742
Komission palauttamiskäsikirja.pdf
/ A5
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302585
HE 65/2020 vp HaV 19.05.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302584
HE 65/2020 vp HaV 19.05.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302583
HE 65/2020 vp HaV 19.05.2020 Teollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
/ D5
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 9/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Komission palauttamiskäsikirja. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sisäministeriö
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Teollisuusliitto ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Toissijaisuusasioiden lista
Merkittiin, ettei valiokunnassa ole vireillä toissijaisuusasioita. 
7
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2020 Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 26.5.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 19.5.2020 15.33