Pöytäkirja
HaVP
36
2020 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 4.6.2020 klo 11.45—12.40
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (6, 7, 8, 9) (5 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (6 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas (6, 7, 8, 9) (5 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
varajäsen
Mari
Rantanen
ps
Sihteeri
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus koordinaatiomekanismiksi liittyen eri politiikkasektoreiden hyödyntämiseen paluu- ja takaisinottoyhteistyössä kolmansien maiden kanssa (koordinaatiomekanismi)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-301831
Ehdotus koordinaatiomekanismiksi liittyen eri politiikkasektoreiden hyödyntämiseen paluu- ja takaisinottoyhteistyössä kolmansien maiden kanssa (koordinaatiomekanismi)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-304917
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus koordinaatiomekanismiksi liittyen eri politiikkasektoreiden hyödyntämiseen paluu- ja takaisinottoyhteistyössä kolmansien maiden kanssa (koordinaatiomekanismi)
/ A3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: COVID-19; Komission suuntaviivat ja suositukset matkailun ja liikenteen uudelleenkäynnistämiseksi osana covid-19-rajoitustoimien purkua;
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303158
COVID-19; Komission suuntaviivat ja suositukset matkailun ja liikenteen uudelleenkäynnistämiseksi osana covid-19-rajoitustoimien purkua; E-kirje
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 20/2020 vp HaV 04.06.2020 neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305414
HE 20/2020 vp HaV 04.06.2020 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ B5
Vastine-etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Jarmo
Huotari
valtiovarainministeriö
liite
finanssineuvos
Markus
Siltanen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Pauliina
Pussinen
valtiovarainministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
suojelupoliisi
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 79/2020 vp HaV 04.06.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Lisäselvitys EDK-2020-AK-305566
HE 79/2020 vp HaV 04.06.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ B6
Lisäselvitys EDK-2020-AK-305565
HE 79/2020 vp HaV 04.06.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ C6
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-305790
HE 63/2020 vp HaV 04.06.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A7
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
8
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 9.6.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 4.6.2020 14.21