Pöytäkirja
HaVP
37
2020 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 9.6.2020 klo 12.15—13.50
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (6, 7 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r (1, 2, 3, 4, 5) (6, 7 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Jari
Ronkainen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntatyön luottamuksellisuus
Keskusteltiin valiokuntatyön luottamuksellisuudesta. 
4
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
Valtioneuvoston E-selvitys
Esityslistan liite EDK-2020-AK-306704
E 64_2020 julkinen versio elpymissuunnitelma VNEUS2020-00537 (003).pdf
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion erikseen merkityn sisällön osalta. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306209
HE 18/2019 vp HaV 09.06.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
/ A5
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
professori
Olli
Mäenpää
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-302510
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
/ A6
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta päätti poistaa kappaleen 13 viimeisen virkkeen. 
Kappaleen 14 loppuun lisättiin kolme uutta virkettä: "Nykyinen nimitysmenettely mahdollistaa kuulemismenettelyyn perustuvan päätöksenteon koordinoinnin sisäministeriön ja Poliisihallituksen välillä. Samalla se tukee ministeriön ohjaustoimivaltaa suhteessa paikallispoliisiin ja välillisesti myös Poliisihallitukseen. Nykyinen nimitystoimivalta tukee poliisihallinnon parlamentaarista ohjausta ja valvontaa, millä on merkitystä paikallispoliisille kuuluvan julkisen vallankäytön kannalta." 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306238
HE 79/2020 vp HaV 09.06.2020 tulosalueen johtaja Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ A7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-306643
HE 79/2020 vp HaV 09.06.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ B7
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
tulosalueen johtaja
Olli
Snellman
Maahanmuuttovirasto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 31/2020 vp HaV 09.06.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
9
Toissijaisuusasioiden lista
Merkittiin, ettei valiokunnassa ole vireillä toissijaisuusasioita. 
10
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi Euroopan poliisiakatemian (European Union Agency for Law Enforcement Training, CEPOL) vuosikertomus vuodelta 2019. 
Todettiin, että valtiovarainministeriö järjestää verkkolähetyksenä infotilaisuuden "Miten sote-uudistus vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen" keskiviikkona 10.6.2020 klo 8.00 - 10.00. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 10.6.2020 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 15.6.2020 13.30