Pöytäkirja
HaVP
38
2020 vp
Hallintovaliokunta
Keskiviikko 10.6.2020 klo 11.15—13.15
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 6, 7) (5 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps (1, 2, 3, 4, 6, 7) (5 osittain)
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Jari
Ronkainen
ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-306177
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
/ A4
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-307082
HE 87/2020 vp HaV 10.06.2020 neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-307083
HE 87/2020 vp HaV 10.06.2020 neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306708
HE 87/2020 vp HaV 10.06.2020 erityisasiantuntija Simo Mentula, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-307095
HE 87/2020 vp HaV 10.06.2020 neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306816
HE 87/2020 vp HaV 10.06.2020 johtava lakimies Tarja Krakau, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ D5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306797
HE 87/2020 vp HaV 10.06.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
/ E5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306415
HE 87/2020 vp HaV 10.06.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
/ F5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306798
HE 87/2020 vp HaV 10.06.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
/ G5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306693
HE 87/2020 vp HaV 10.06.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
/ H5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306562
HE 87/2020 vp HaV 10.06.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
/ I5
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Elina
Isoksela
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
johtava asiantuntija
Tanja
Ståhlberg
työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija
Simo
Mentula
valtiovarainministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Susanna
Rahkonen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
johtava lakimies
Tarja
Krakau
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Todettiin, että jatketaan asiantuntijakuulemista. 
6
Muut asiat
Asiakohtaa ei käsitelty. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 11.6.2020 klo 11.45. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 12.6.2020 12.12