Pöytäkirja
HaVP
4
2019 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 11.6.2019 klo 11.00—11.25
Läsnä
puheenjohtaja
Lulu
Ranne
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd (6, 7) (5 osittain)
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Riikka
Purra
ps
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Kari
Tolvanen
kok (5 osittain)
varajäsen
Iiris
Suomela
vihr
varajäsen
Paula
Werning
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Todettiin, että valiokunnan jäsen Sirpa Paatero ja varajäsen Krista Kiuru on nimitetty valtioneuvoston jäseniksi 6.6.2019. Siten heidän jäsenyytensä hallintovaliokunnassa on perustuslain 48 §:n 1 momentin mukaan päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254334
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan tiedoksi. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (EU:n hätämatkustusasiakirjadirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254622
Euroopan unionin neuvoston direktiivi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-254816
U 101/2018 vp HaV 11.06.2019 kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-254817
U 101/2018 vp HaV 11.06.2019 hallitussihteeri Teija Pellikainen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-254818
U 101/2018 vp HaV 11.06.2019 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C5
Hallintovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 1/2019 vp - U 101/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Leena
Ritola
ulkoministeriö
kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö
Matti
Pitkäniitty
sisäministeriö
liite
hallitussihteeri
Teija
Pellikainen
sisäministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 13.6.2019 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 13.6.2019 15:12