Pöytäkirja
HaVP
40
2020 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 12.6.2020 klo 11.15—12.45
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 6, 7) (5 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r (5 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps (1, 2, 3, 4, 6, 7) (5 osittain)
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
varajäsen
Seppo
Eskelinen
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Jenni
Pitko
vihr (1, 2, 3) (4 osittain)
varajäsen
Mari
Rantanen
ps
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303219
Hallituksen vuosikertomus 2019 liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303221
Hallituksen vuosikertomus 2019 liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303223
Hallituksen vuosikertomus 2019 liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303225
Hallituksen vuosikertomus 2019 liite 4 Valtion yhtiöomistus, liikelaitokset ja talousarvion ulkopuoliset rahastot
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-305663
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta
/ A4
Vastalause_ HE_79_2020_ vp_ps_12062020.pdf
/ B4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Ikonen ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että mietintöluonnoksen yleisperusteluihin kappaleen 3 ensimmäisen virkkeen jälkeen lisätään uusi virke seuraavasti: ”Valiokunta pitää valitettavana, että esitys on valmisteltu kiireellä ja puutteellisesti.” 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaa. Äänin 9-5 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että lakiehdotus hylätään. 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 10-4 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Purra, Halla-aho, Peltokangas ja M. Rantanen varasivat tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Ilmoitettiin, että vastalause on toimitettava sihteerille 12.6.2020 klo 14.00 mennessä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: Mietintöön jätettiin vastalause: Ed. Purra, Halla-aho, Peltokangas ja M. Rantanen, liite B4. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-307614
HE 90/2020 vp HaV 12.06.2020 neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309091
HE 90/2020 vp HaV 12.06.2020 neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309094
HE 90/2020 vp HaV 12.06.2020 talouspäällikkö Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306881
HE 90/2020 vp HaV 12.06.2020 kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ D5
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Matti
Sillanmäki
valtiovarainministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Mikko
Nygård
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
talouspäällikkö
Pasi
Rentola
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
kehittämispäällikkö
Sanna
Lehtonen
Suomen Kuntaliitto
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 16.6.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 23.6.2020 13.21