Pöytäkirja
HaVP
41
2020 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 16.6.2020 klo 12.15—14.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Aki
Lindén
sd (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Sihteeri
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-308331
HE 90/2020 vp HaV 16.06.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ A3
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 4/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308332
HE 96/2020 vp HaV 16.06.2020 johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308374
HE 96/2020 vp HaV 16.06.2020 lainsäädäntösihteeri Sara Fahmy, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308399
HE 96/2020 vp HaV 16.06.2020 ylitarkastaja Mika Wallden, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ C4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308208
HE 96/2020 vp HaV 16.06.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ D4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308391
HE 96/2020 vp HaV 16.06.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ E4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308375
HE 96/2020 vp HaV 16.06.2020 sisäministeriö, rajavartio-osasto Asiantuntijalausunto
/ F4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308346
HE 96/2020 vp HaV 16.06.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ G4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308377
HE 96/2020 vp HaV 16.06.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ H4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308392
HE 96/2020 vp HaV 16.06.2020 Digi- ja väestötietovirasto Asiantuntijalausunto
/ I4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308333
HE 96/2020 vp HaV 16.06.2020 korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
/ J4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308284
HE 96/2020 vp HaV 16.06.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
/ K4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308132
HE 96/2020 vp HaV 16.06.2020 Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto
/ L4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308334
HE 96/2020 vp HaV 16.06.2020 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
/ M4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308335
HE 96/2020 vp HaV 16.06.2020 Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
/ N4
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Jarmo
Tiukkanen
sisäministeriö
liite
EU-erityisasiantuntija
Silja
Pasanen
valtioneuvoston kanslia
lainsäädäntösihteeri
Sara
Fahmy
ulkoministeriö
liite
ylitarkastaja
Mika
Wallden
Maahanmuuttovirasto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sisäministeriö, rajavartio-osasto
liite
oikeusministeriö
liite
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Digi- ja väestötietovirasto
liite
korkein hallinto-oikeus
liite
Kansaneläkelaitos
liite
Eläketurvakeskus
liite
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Uudenmaan TE-toimisto
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Helsingin hallinto-oikeus
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies
Satu
Keskinen
valtioneuvoston kanslia
budjettineuvos
Panu
Kukkonen
valtiovarainministeriö
6
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-308376
Toissijaisuusasioiden_lista_16.6.2020.pdf
/ A6
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 17.6.2020 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 16.6.2020 16.36