Pöytäkirja
HaVP
42
2020 vp
Hallintovaliokunta
Keskiviikko 17.6.2020 klo 11.15—13.20
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) (7 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (5) (4, 6 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
varajäsen
Marko
Kilpi
kok (5, 6) (4, 7 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-306465
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
/ A4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Toimenpidealoite kuntien pelastusohjelman luomisesta koronakriisin aikana
Toimenpidealoite
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 90/2020 vp käsittelyyn. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-308343
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
/ A6
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308459
HE 87/2020 vp HaV 17.06.2020 työllisyyspalvelujen päällikkö Hilla-Maaria Sipilä, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
/ A7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-308460
HE 87/2020 vp HaV 17.06.2020 työllisyyspalvelujen päällikkö Hilla-Maaria Sipilä, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
/ A7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308444
HE 87/2020 vp HaV 17.06.2020 työllisyysjohtaja Regina Saari, Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto
/ B7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308626
HE 87/2020 vp HaV 17.06.2020 työllisyyskoordinaattori Marjo Leinonen, Sotkamon kunta Asiantuntijalausunto
/ C7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308642
HE 87/2020 vp HaV 17.06.2020 työllisyysasiantuntija Juha Heinonen, Kuhmon kaupunki Asiantuntijalausunto
/ D7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308617
HE 87/2020 vp HaV 17.06.2020 johtaja Tiina Korhonen, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
/ E7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308446
HE 87/2020 vp HaV 17.06.2020 johtaja Eija Mannisenmäki, Hämeen TE-toimisto Asiantuntijalausunto
/ F7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308447
HE 87/2020 vp HaV 17.06.2020 ohjaamokoordinaattori Miia Autto, Lapin TE-toimisto Asiantuntijalausunto
/ G7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-308448
HE 87/2020 vp HaV 17.06.2020 ohjaamokoordinaattori Miia Autto, Lapin TE-toimisto Asiantuntijalausunto
/ G7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308450
HE 87/2020 vp HaV 17.06.2020 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
/ H7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308451
HE 87/2020 vp HaV 17.06.2020 Hollolan kunta Asiantuntijalausunto
/ I7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308461
HE 87/2020 vp HaV 17.06.2020 Oulun kaupunki Asiantuntijalausunto
/ J7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308452
HE 87/2020 vp HaV 17.06.2020 Varsinais-Suomen TE-toimisto Asiantuntijalausunto
/ K7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308552
HE 87/2020 vp HaV 17.06.2020 Pohjois-Karjalan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
/ L7
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
työllisyyspalvelujen päällikkö
Hilla-Maaria
Sipilä
Espoon kaupunki
liite
työllisyysjohtaja
Regina
Saari
Tampereen kaupunki
liite
työllisyyskoordinaattori
Marjo
Leinonen
Sotkamon kunta
liite
työllisyysasiantuntija
Juha
Heinonen
Kuhmon kaupunki
liite
johtaja
Tiina
Korhonen
Uudenmaan TE-toimisto
liite
johtaja
Eija
Mannisenmäki
Hämeen TE-toimisto
liite
ohjaamokoordinaattori
Miia
Autto
Lapin TE-toimisto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Helsingin kaupunki
liite
Hollolan kunta
liite
Oulun kaupunki
liite
Varsinais-Suomen TE-toimisto
liite
Pohjois-Karjalan TE-toimisto
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
8
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 23.6.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 17.6.2020 15.45