Viimeksi julkaistu 19.11.2021 7.57

Pöytäkirja HaVP 42/2021 vp Hallintovaliokunta Keskiviikko 17.11.2021 klo 11.15—13.45

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps (4, 5, 6, 7, 8, 9) varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (1, 2, 3, 4, 8, 9) (5, 7 osittain) (pj:nä 1, 2, 3) jäsen Tiina Elo vihr (7, 8, 9) (6 osittain) jäsen Jussi Halla-aho ps jäsen Eveliina Heinäluoma sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Aki Lindén sd (4, 5, 6) (3, 7 osittain) jäsen Mats Löfström r (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd (4, 5, 6) (3, 7 osittain) jäsen Kari Tolvanen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Heikki Vestman kok (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) (5 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) varajäsen Mari Rantanen ps varajäsen Ben Zyskowicz kok (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) (5 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  istuntoasiainneuvos Sanna Helopuro 

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027

Hallituksen esitysHE 136/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 38/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-408656
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027
/ A3

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 24/2021 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 15/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 16/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 11/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTuVL 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 10/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 18/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 24/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-409524
VNS 4/2021 vp HaV 17.11.2021 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-409525
VNS 4/2021 vp HaV 17.11.2021 sisäministeriö, liite 1
/ B4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-409526
VNS 4/2021 vp HaV 17.11.2021 sisäministeriö, liite 2
/ C4

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 24/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Lisäselvitys 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sisäministeriöliite

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409323
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 asiantuntija Suvi Rautakorpi, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-409324
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 asiantuntija Suvi Rautakorpi, Finanssiala ry, pp-esitys
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409081
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 partner Tuomas Tierala, Kreab Oy Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-408582
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 partner Tuomas Tierala, Kreab Oy Asiantuntijalausunto
/ D5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409150
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 puheenjohtaja Kari Rajainmäki, Suomen Urheiluvedonlyöjät ry Asiantuntijalausunto
/ E5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409064
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ F5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409044
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
/ G5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409182
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 markkinaoikeus Asiantuntijalausunto
/ H5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-405894
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus sv Asiantuntijalausunto
/ I5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-406547
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus suomennos Asiantuntijalausunto
/ J5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-406905
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 Ahvenanmaan maakunnan hallitus suomennos Asiantuntijalausunnon liite
/ K5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409191
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 PAF Asiantuntijalausunto sv
/ L5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409522
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 PAF Asiantuntijalausunto, suomennos
/ M5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409149
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 European Gaming and Betting Association Asiantuntijalausunto
/ N5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409199
HE 135/2021 vp HaV 17.11.2021 Suomen Pokerinpelaajat ry Asiantuntijalausunto
/ O5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • asiantuntija Suvi Rautakorpi Finanssiala ryliite
 • partner Tuomas Tierala Kreab Oyliite
 • puheenjohtaja Kari Rajainmäki Suomen Urheiluvedonlyöjät ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite
 • markkinaoikeusliite
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitusliite
 • PAFliite
 • European Gaming and Betting Associationliite
 • Suomen Pokerinpelaajat ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Finanssivalvonta

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409067
HE 122/2021 vp HaV 17.11.2021 johtava asiantuntija, koulutus ja osaaminen Milka Kortet, Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409184
HE 122/2021 vp HaV 17.11.2021 johtava asiantuntija Mikko Valtonen, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
/ B6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409045
HE 122/2021 vp HaV 17.11.2021 Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
/ C6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409059
HE 122/2021 vp HaV 17.11.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
/ D6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409070
HE 122/2021 vp HaV 17.11.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
/ E6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409065
HE 122/2021 vp HaV 17.11.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
/ F6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-408677
HE 122/2021 vp HaV 17.11.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
/ G6

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtava asiantuntija, koulutus ja osaaminen Milka Kortet Teknologiateollisuus ryliite
 • johtava asiantuntija Mikko Valtonen Keskuskauppakamariliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Business Finland Oyliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • Suomen Yrittäjät ryliite

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-407738
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
/ HaVP 41/2021 vp, F6

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

8.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

9.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 18.11.2021 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne