Pöytäkirja
HaVP
43
2020 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 23.6.2020 klo 12.15—14.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (8, 9, 10) (7 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r (7) (6, 8 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX (yhteentoimivuudesta annettu asetus) ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (VIS-asetuksen ja siihen liittyvien muiden säädösten muuttaminen ja kumoaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308363
U-jatkokirje komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX (yhteentoimivuudesta annettu asetus) ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (VIS-asetuksen ja siihen liittyvien muiden säädösten muuttaminen ja kumoaminen)
Hallintovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 14/2020 vp - U 93/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta
Hallituksen esitys
HE 96/2020 vp HaV 23.06.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sisäministeriö
liite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
5
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-309528
Toissijaisuusasioiden_lista_17.6.2020.pdf
/ A5
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
6
Muut asiat
Todettiin osallistujat opinto- ja tutustumismatkalle Rajavartiolaitoksen toimintaan 2. - 3.9.2020. 
Päätettiin tehdä opinto- ja tutustumismatka Kolarin ja Kittilän kuntiin 15. - 17.9.2020. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308962
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309246
E 70/2020 vp HaV 23.06.2020 neuvotteleva virkamies Wivi-Ann Wagello-Sjölund, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309555
E 70/2020 vp HaV 23.06.2020 EU-erityisasiantuntija Päivi Pietarinen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
/ B7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309366
E 70/2020 vp HaV 23.06.2020 erityisasiantuntija Sari Vuorinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ C7
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Wivi-Ann
Wagello-Sjölund
sisäministeriö
liite
EU-erityisasiantuntija
Päivi
Pietarinen
valtioneuvoston kanslia
liite
neuvotteleva virkamies
Anna-Lotta
Hyvärinen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Sari
Vuorinen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308178
Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309248
E 67/2020 vp HaV 23.06.2020 neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-309249
E 67/2020 vp HaV 23.06.2020 neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309309
E 67/2020 vp HaV 23.06.2020 erityisasiantuntija Elina Rantakokko, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309310
E 67/2020 vp HaV 23.06.2020 ylitarkastaja Anu Jaakkola, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ C8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309311
E 67/2020 vp HaV 23.06.2020 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ D8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309236
E 67/2020 vp HaV 23.06.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ E8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309238
E 67/2020 vp HaV 23.06.2020 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
/ F8
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Jaana
Vehmaskoski
valtiovarainministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Maarit
Pihkala
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Elina
Rantakokko
sisäministeriö
liite
ylitarkastaja
Anu
Jaakkola
keskusrikospoliisi
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ulkoministeriö
liite
oikeusministeriö
liite
Finanssiala ry
liite
Asiantuntijakuuleminen keskeytettiin ja päätettiin, että kuulemista jatketaan keskiviikkona 24.6.2020. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan lausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-309530
HE 90/2020 vp HaV 23.06.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A9
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-309223
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
/ B9
Muu asiakirja EDK-2020-AK-309653
HE 90 sihteerin tarkistusehdotukset.pdf
/ C9
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sihteerin tarkistusehdotukset. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sihteerin tarkistusehdotuksilla muutettuna seuraavasti. 
Kappaleen 11a kolmannesta virkkeestä poistettiin sana "henkilöstömitoituksesta". 
Kappaleeseen 11a lisättiin kolmannen virkkeen jälkeen uusi virke seuraavasti "Hallituksen esityksen mukaan lakiehdotuksen oli tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020." 
Kappaleen 11a viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: "Hallituksen esityksessä 90/2020 vp kuntien valtionosuuslakiin esitetty valtionosuusprosentin korotus on mitoitettu tämän kustannusarvion mukaisesti." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 24.6.2020 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 26.6.2020 13.03