Pöytäkirja
HaVP
44
2020 vp
Hallintovaliokunta
Keskiviikko 24.6.2020 klo 11.00—12.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (5 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps (1, 2, 3, 4, 6, 7) (5 osittain)
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
varajäsen
Mari
Rantanen
ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-309228
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta
/ A3
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX (yhteentoimivuudesta annettu asetus) ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (VIS-asetuksen ja siihen liittyvien muiden säädösten muuttaminen ja kumoaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308363
U-jatkokirje komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX (yhteentoimivuudesta annettu asetus) ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (VIS-asetuksen ja siihen liittyvien muiden säädösten muuttaminen ja kumoaminen)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309817
U 93/2018 vp HaV 24.06.2020 yksikönpäällikkö Virpi Kankare, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309924
U 93/2018 vp HaV 24.06.2020 kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309637
U 93/2018 vp HaV 24.06.2020 erityisasiantuntija Ilmari Uljas, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ C4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309593
U 93/2018 vp HaV 24.06.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ D4
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Virpi
Kankare
ulkoministeriö
liite
kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö
Matti
Pitkäniitty
sisäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Ilmari
Uljas
sisäministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308178
Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309248
E 67/2020 vp HaV 23.06.2020 neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ HaVP 43/2020 vp, A8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-309249
E 67/2020 vp HaV 23.06.2020 neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ HaVP 43/2020 vp, A8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309309
E 67/2020 vp HaV 23.06.2020 erityisasiantuntija Elina Rantakokko, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ HaVP 43/2020 vp, B8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-309310
E 67/2020 vp HaV 23.06.2020 ylitarkastaja Anu Jaakkola, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ HaVP 43/2020 vp, C8
Valiokunta jatkoi 23.6.2020 keskeytettyä asiantuntijakuulemista. 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Jaana
Vehmaskoski
valtiovarainministeriö
lainsäädäntöneuvos
Maarit
Pihkala
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Elina
Rantakokko
sisäministeriö
ylitarkastaja
Anu
Jaakkola
keskusrikospoliisi
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 25.6.2020 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 2.9.2020 12.43