Viimeksi julkaistu 3.12.2021 12.18

Pöytäkirja HaVP 44/2021 vp Hallintovaliokunta Perjantai 19.11.2021 klo 11.15—12.40

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (1, 2) (3 osittain) jäsen Tiina Elo vihr (3, 4 osittain) jäsen Jussi Halla-aho ps jäsen Eveliina Heinäluoma sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr (5, 6, 7) (4 osittain) jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Aki Lindén sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Mats Löfström r (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk (3, 4 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Matti Semi vas jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Heikki Vestman kok jäsen Heidi Viljanen sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) varajäsen Mari Rantanen ps varajäsen Ben Zyskowicz kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-408836
HE 135/2021 vp HaV 19.11.2021 puheenjohtaja Leila Kostiainen, Lainsäädännön arviointineuvosto Asiantuntijalausunto
/ A3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410575
HE 135/2021 vp HaV 19.11.2021 dosentti Janne Nikkinen Asiantuntijalausunto
/ B3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-411548
HE 135/2021 vp HaV 19.11.2021 dosentti Janne Nikkinen pp-esitys
/ C3

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • puheenjohtaja Leila Kostiainen Lainsäädännön arviointineuvostoliite
  • dosentti Janne Nikkinen liite

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-408974
HE 112/2021 vp HaV 19.11.2021 sisäministeriö täydentävä vastine
/ A4

Vastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sisäministeriöliite

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-410221
HE 122/2021 vp HaV 18.11.2021 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Lisäselvitys EDK-2021-AK-410222
HE 122/2021 vp HaV 18.11.2021 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Lisäselvitys EDK-2021-AK-410231
HE 122/2021 vp HaV 18.11.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ C5

Vastine ja lisäselvitys 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • ulkoministeriöliite
  • työ- ja elinkeinoministeriöliite

6.  Muut asiat

Todettiin VNS 5/2021 vp asiantuntijasuunnitelma. 

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tiistaina 23.11.2021 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne