Viimeksi julkaistu 25.11.2021 9.12

Pöytäkirja HaVP 45/2021 vp Hallintovaliokunta Tiistai 23.11.2021 klo 12.15—13.55

Etäkokous

Läsnä
varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok jäsen Tiina Elo vihr jäsen Jussi Halla-aho ps jäsen Eveliina Heinäluoma sd (1, 2, 3, 6, 7, 8) (4, 5 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Aki Lindén sd jäsen Mats Löfström r (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk (4 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Matti Semi vas jäsen Heikki Vestman kok (1, 2) (3 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Mari Rantanen ps varajäsen Ben Zyskowicz kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  istuntoasiainneuvos Sanna Helopuro  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411270
HE 164/2021 vp HaV 23.11.2021 neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411367
HE 164/2021 vp HaV 23.11.2021 talousjohtaja Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ B3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411407
HE 164/2021 vp HaV 23.11.2021 neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ C3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411398
HE 164/2021 vp HaV 23.11.2021 erityisasiantuntija Olli Riikonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ D3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-411399
HE 164/2021 vp HaV 23.11.2021 erityisasiantuntija Olli Riikonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ E3

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki valtiovarainministeriöliite
 • talousjohtaja Pasi Rentola opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • erityisasiantuntija Olli Riikonen Suomen Kuntaliittoliite

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 61/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410904
U 61/2021 vp HaV 23.11.2021 erityisasiantuntija Elina Vaara, ympäristöministeriö pp_esitys
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411377
U 61/2021 vp HaV 23.11.2021 neuvotteleva virkamies Vesa Kulmala, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410903
U 61/2021 vp HaV 23.11.2021 erityisasiantuntija Juho Korteniemi, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ C4

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Elina Vaara ympäristöministeriöliite
 • EU-erityisasiantuntija Joanna Tikkanen valtioneuvoston kanslia
 • budjettineuvos Panu Kukkonen valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Vesa Kulmala valtiovarainministeriöliite
 • erityisasiantuntija Juho Korteniemi työ- ja elinkeinoministeriöliite

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 910/2014 muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 41/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411380
U 41/2021 vp HaV 23.11.2021 lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411381
U 41/2021 vp HaV 23.11.2021 ylitarkastaja Laura Kolinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411451
U 41/2021 vp HaV 23.11.2021 erityisasiantuntija Amanda Mäkelä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411388
U 41/2021 vp HaV 23.11.2021 kansainvälisten asioiden yksikön erityisasiantuntija Kia Vertio, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ D5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411382
U 41/2021 vp HaV 23.11.2021 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ E5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411383
U 41/2021 vp HaV 23.11.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ F5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411392
U 41/2021 vp HaV 23.11.2021 Verohallinto Asiantuntijalausunto
/ G5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411471
U 41/2021 vp HaV 23.11.2021 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
/ H5

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari valtiovarainministeriöliite
 • erityisasiantuntija Jesse Heiskanen valtiovarainministeriö
 • ylitarkastaja Laura Kolinen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Amanda Mäkelä oikeusministeriöliite
 • kansainvälisten asioiden yksikön erityisasiantuntija Kia Vertio sisäministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • Verohallintoliite
 • Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-411537
HE 122/2021 vp HaV 23.11.2021 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Lisäselvitys EDK-2021-AK-411476
HE 122/2021 vp HaV 23.11.2021 Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
/ B6

Lisäselvitykset 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • ulkoministeriöliite
 • Business Finland Oyliite

7.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 24.11.2021 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne