Pöytäkirja
HaVP
46
2020 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 14.7.2020 klo 12.00—14.35
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Mika
Kari
sd
varajäsen
Kari
Tolvanen
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310713
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta 28.5.2020 annettu komission muutettu ehdotus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-310912
U 2/2020 vp HaV 14.07.2020 EU-erityisasiantuntija Joanna Tikkanen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
/ A3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-310913
U 2/2020 vp HaV 14.07.2020 budjettineuvos Rauno Lämsä, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-310914
U 2/2020 vp HaV 14.07.2020 kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ C3
Todettiin, että valiokunta käsittelee ennakollisesti jatkokirjelmän UJ 21/2020 vp - U 2/2020 vp, joka saapuu suureen valiokuntaan 16.7.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
aluekehitysjohtaja
Johanna
Osenius
työ- ja elinkeinoministeriö
EU-erityisasiantuntija
Joanna
Tikkanen
valtioneuvoston kanslia
liite
budjettineuvos
Rauno
Lämsä
valtiovarainministeriö
liite
kehittämispäällikkö
Annukka
Mäkinen
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja 223/2014 muuttamisesta sekä ohjelmakaudelle 2021–2027 annettujen ehdotusten muuttamisesta (elpymistoimet koheesiopolitiikassa)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-310948
U 25/2020 vp HaV 14.07.2020 aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-310918
U 25/2020 vp HaV 14.07.2020 EU-erityisasiantuntija Joanna Tikkanen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-310919
U 25/2020 vp HaV 14.07.2020 budjettineuvos Rauno Lämsä, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ C4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-310920
U 25/2020 vp HaV 14.07.2020 kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ D4
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Todettiin, että valiokunta käsittelee ennakollisesti jatkokirjelmän UJ 18/2020 vp - U 25/2020 vp, joka saapuu suureen valiokuntaan 16.7.2020. 
Todettiin, että valtioneuvosto on pyytänyt vaiteliaisuutta huomiovärillä merkittyjen koheesiopolitiikan tarkennettujen kantojen osalta Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi, kunnes MFF-rahoituskokonaisuudesta käytävät neuvottelut on saatettu päätökseen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
aluekehitysjohtaja
Johanna
Osenius
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
EU-erityisasiantuntija
Joanna
Tikkanen
valtioneuvoston kanslia
liite
budjettineuvos
Rauno
Lämsä
valtiovarainministeriö
liite
kehittämispäällikkö
Annukka
Mäkinen
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen EU/1313/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-310908
U 28/2020 vp HaV 14.07.2020 neuvotteleva virkamies Wivi-Ann Wagello-Sjölund, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-310909
U 28/2020 vp HaV 14.07.2020 valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-310910
U 28/2020 vp HaV 14.07.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-310911
U 28/2020 vp HaV 14.07.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ D5
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Wivi-Ann
Wagello-Sjölund
sisäministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtioneuvoston kanslia
liite
valtiovarainministeriö
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Ennakkokäsittely 
Todettiin, että valiokunta käsittelee ennakollisesti jatkokirjelmän UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp, joka saapuu suureen valiokuntaan 16.7.2020. 
Todettiin, että valtioneuvosto on pyytänyt vaiteliaisuutta keltaisella huomiovärillä muistion osaan ”Suomen kanta” merkittyjen kohtien osalta, kunnes neuvottelut elpymiskokonaisuudesta ja rahoituskehyksistä on saatu päätökseen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Joanna
Tikkanen
valtioneuvoston kanslia
budjettineuvos
Rauno
Lämsä
valtiovarainministeriö
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 15.7.2020 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 24.9.2020 10.01