Viimeksi julkaistu 24.11.2021 15.39

Pöytäkirja HaVP 46/2021 vp Hallintovaliokunta Keskiviikko 24.11.2021 klo 11.15—13.15

Läsnä
varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok jäsen Tiina Elo vihr jäsen Jussi Halla-aho ps jäsen Eveliina Heinäluoma sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Aki Lindén sd (5, 6, 7, 10, 11, 12) (4, 8, 9 osittain) jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Matti Semi vas jäsen Kari Tolvanen kok (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (4 osittain) jäsen Heikki Vestman kok (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12) (4, 9 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (5, 6, 7) (4, 8 osittain) varajäsen Mari Rantanen ps varajäsen Ben Zyskowicz kok (1, 2, 3, 10, 11, 12) (4, 9 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Henri Helo  istuntoasiainneuvos Sanna Helopuro  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain kumoamisesta ja poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 217/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 61/2021 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2021 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

KertomusK 8/2021 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

KertomusK 17/2021 vp

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 910/2014 muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 41/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411565
U 41/2021 vp HaV 24.11.2021 ylijohtaja Pekka Rehn, Digi- ja väestötietovirasto Asiantuntijalausunto
/ A8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411580
U 41/2021 vp HaV 24.11.2021 lakimies Laura North, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
/ B8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411453
U 41/2021 vp HaV 24.11.2021 toimitusjohtaja Elina Ussa, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
/ C8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-411646
U 41/2021 vp HaV 24.11.2021 toimitusjohtaja Elina Ussa, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
/ D8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411576
U 41/2021 vp HaV 24.11.2021 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
/ E8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411562
U 41/2021 vp HaV 24.11.2021 Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
/ F8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-411572
U 41/2021 vp HaV 24.11.2021 Signicat Suomi Asiantuntijalausunto
/ G8

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • ylijohtaja Pekka Rehn Digi- ja väestötietovirastoliite
  • lakimies Laura North Liikenne- ja viestintävirastoliite
  • toimitusjohtaja Elina Ussa Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Finanssiala ryliite
  • Teknologiateollisuus ryliite
  • Signicat Suomiliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

  • Tietosuojavaltuutetun toimisto

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

9.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 24/2021 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 15/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 16/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 11/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTuVL 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 10/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 18/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 24/2021 vp

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-412041
HE 164/2021 vp HaV 24.11.2021 valtiovarainministeriö Lisäselvitys
/ A10

Lisäselvitys 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • valtiovarainministeriöliite

11.  Muut asiat

Todettiin Euroopan parlamentin raportöörin Malin Björkin parlamentaarinen pyöreän pöydän keskustelu (etätilaisuus) ”Refugee Resettlement in the EU: Time to revive efforts and commitments” maanantaina 29.11.2021 klo 12-14 (Suomen aikaa). 

Todettiin Parlamenttien välinen maahanmuuttokonferenssi (etätilaisuus) "High level interparliamentary conference on migration" perjantaina 10.12. klo 10.30-12.30 ja 14.00-16.15 (Suomen aikaa). 

12.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 25.11.2021 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Henri 
Helo