Pöytäkirja
HaVP
48
2020 vp
Hallintovaliokunta
Keskiviikko 16.9.2020 klo 11.15—12.35
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (6, 16 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17) (15, 16 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (16 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17) (6 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314512
HE 123/2020 vp HaV 16.09.2020 neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314513
HE 123/2020 vp HaV 16.09.2020 kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ B3
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-314112
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta
/ C3
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 11.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Matti
Sillanmäki
valtiovarainministeriö
liite
kehittämispäällikkö
Sanna
Lehtonen
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314248
HE 87/2020 vp HaV 15.09.2020 johtava asiantuntija Olli Päärnilä, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314254
HE 87/2020 vp HaV 15.09.2020 talous- ja henkilöstöjohtaja Pirkko-Liisa Kopakkala, Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314050
HE 87/2020 vp HaV 15.09.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
/ C4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314062
HE 87/2020 vp HaV 15.09.2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus Asiantuntijalausunto
/ D4
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 8.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Meri
Pensamo
työ- ja elinkeinoministeriö
johtava asiantuntija
Tanja
Ståhlberg
työ- ja elinkeinoministeriö
hallitussihteeri
Eeva
Vartio
työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija
Antto
Korhonen
valtiovarainministeriö
kehittämispäällikkö
Erja
Lindberg
Suomen Kuntaliitto
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 15.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Olli
Päärnilä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
työllisyyspalvelujen päällikkö
Stefan
Fri
Raaseporin kaupunki
talous- ja henkilöstöjohtaja
Pirkko-Liisa
Kopakkala
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
5
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312683
HE 114/2020 vp HaV 08.09.2020 hallitussihteeri Meri Pensamo, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-312684
HE 114/2020 vp HaV 08.09.2020 hallitussihteeri Meri Pensamo, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312685
HE 114/2020 vp HaV 08.09.2020 erityisasiantuntija Antto Korhonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312792
HE 114/2020 vp HaV 08.09.2020 kehittämispäällikkö Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ D5
Muu asiakirja EDK-2020-AK-312692
HE 87 asiantuntijat kevat 2020.pdf
/ E5
Muu asiakirja EDK-2020-AK-312693
HE 87 + HE 114 lisakuultavia.pdf
/ F5
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. 
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 87/2020 vp käsittelyyn. 
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 8.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Meri
Pensamo
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
johtava asiantuntija
Tanja
Ståhlberg
työ- ja elinkeinoministeriö
hallitussihteeri
Eeva
Vartio
työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija
Antto
Korhonen
valtiovarainministeriö
liite
kehittämispäällikkö
Erja
Lindberg
Suomen Kuntaliitto
liite
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 15.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Olli
Päärnilä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
työllisyyspalvelujen päällikkö
Stefan
Fri
Raaseporin kaupunki
talous- ja henkilöstöjohtaja
Pirkko-Liisa
Kopakkala
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Listaus kevätistuntokaudella kuulluista asiantuntijoista asiassa HE 87/2020 vp sekä suunnitelma kuultavista lisäasiantuntijoista asioissa HE 87/2020 vp ja sitä täydentävästä esityksestä HE 114/2020 vp. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä (julkisen sektorin lainajärjestely)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313647
U 31/2020 vp HaV 11.09.2020 finanssineuvos Kristina Sarjo, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314520
U 31/2020 vp HaV 16.09.2020 erityisasiantuntija Eliisa Hujala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ B6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314521
U 31/2020 vp HaV 16.09.2020 erityisasiantuntija Jari Vaine, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ C6
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-314095
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä (julkisen sektorin lainajärjestely)
/ D6
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 8.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
finanssineuvos
Kristina
Sarjo
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
erityisasiantuntija
Jari
Vaine
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaista EU-viisumiasioissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310505
Ajankohtaista EU-viisumiasioissa
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta (Avoimen ja turvallisen Euroopan rakentaminen: sisäasioiden talousarvio kaudelle 2014-2020) ja ehdotuksesta asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto), ehdotuksesta asetukseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (ulkorajarahasto), ehdotuksesta asetukseksi poliisiyhteistyön, rikosten ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (poliisiyhteistyörahasto) sekä ehdotuksesta asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ...
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311326
Valtioneuvoston jatkokirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 (jäljempänä horisontaaliasetus) muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta - Komission asiakirja COM (2020) 309 final
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314655
U 7/2012 vp HaV 16.09.2020 neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A8
Merkittiin, että alla mainittu asiantuntija on kuultu perjantaina 11.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Pauliina
Eskola
sisäministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta 28.5.2020 annettu komission muutettu ehdotus
Hallintovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 21/2020 vp - U 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja 223/2014 muuttamisesta sekä ohjelmakaudelle 2021–2027 annettujen ehdotusten muuttamisesta (elpymistoimet koheesiopolitiikassa)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja
UJ 18_2020 vp - U 25_2020 vp vaiteliaisuuspyyntö poistettu 27.8.
Hallintovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 18/2020 vp - U 25/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Todettiin, että hallintovaliokunta on 15.7.2020 antanut asiassa lausunnon HaVL 13/2020 vp koskien asiaa U 25/2020 vp sekä ennakollisesti jatkokirjelmää UJ 18/2020 vp - U 25/2020 vp. 
Valiokunta totesi, että asiassa annettu vaiteliaisuusmääräys on kumottu. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta vuosia 2014-2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) No 1311/2013 muuttamisesta ja komission lisätalousarvioesityksestä nro 6 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 (lisäbudjetti 6/2020; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja
UJ 20_2020 vp - U 27_2020 vp vaiteliaisuuspyyntö poistettu 23.7.2020 perusmuistio
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Hallintovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta totesi, että asiassa jatkokirjelmän osalta annettu vaiteliaisuusmääräys on kumottu. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta (Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot koskien yleisen tietosuoja-asetuksen arviointia ja uudelleentarkastelua sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin kanssa yhdenmukaistettavista EU-säädöksiä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311785
Komission tiedonannot koskien yleisen tietosuoja-asetuksen arviointia ja uudelleentarkastelua sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin kanssa yhdenmukaistettavista EU-säädöksiä
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
15
Muut asiat
Todettiin, että tutustuminen Rajavartiolaitoksen toimintaan 2.9.2020 on peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Vierailu on siirretty toteutettavaksi myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana. 
Todettiin, että opinto- ja tutustumismatka Kittilän ja Kolarin kuntiin Lapin maakunnassa 15. – 16.9.2020 on peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Opinto- ja tutustumismatka on siirretty toteutettavaksi myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi Poliisibarometri 2020. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi annettavien esitysten ja selontekojen luettelo syyskuu 2020 - elokuu 2021, hallintovaliokunnan asiat. 
Todettiin, että tiistaina 8.9.2020 klo 13.00 pidettiin Teams-palaveri Suomen Kuntaliiton kanssa aiheista: 
- Kuntakenttä murroksessa - toteutuneet reformit 2000-luvulla ja tulevaisuuden haasteet, toimitusjohtaja Minna Karhunen,  
- Koronan vaikutukset kuntiin - lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, varatoimitusjohtaja Hanna Tainio,  
- Kuntatalouden näkymät, pääekonomisti Minna Punakallio,  
- Soten ja talouden vaikutukset kuntien juridiseen asemaan, lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle COVID-19 -toimista, joilla tilapäisesti rajoitetaan tarpeetonta matkustamista EU:hun
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311142
Komission tiedonanto kolmannesta arviosta EU:hun tulevan tarpeettoman matkustamisen tilapäisten rajoitusten soveltamisesta ulkorajoilla ja neuvoston suositus EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta sekä neuvoston suositus edellä mainitun suosituksen muuttamisesta
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314582
E 19/2020 vp HaV 16.09.2020 kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A16
Hallintovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 15/2020 vp - E 19/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö
Matti
Pitkäniitty
sisäministeriö
liite
Rajatarkastusyksikön päällikkö, eversti
Tuomas
Laosmaa
sisäministeriö
Kuulemisen yhteydessä kuultiin selvitys valtioneuvoston periaatepäätöksestä hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
17
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 18.9.2020 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 16.10.2020 13.16