Pöytäkirja
HaVP
49
2020 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 1.10.2020 klo 11.45—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain)
varajäsen
Mari
Rantanen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Valtioneuvoston selvitys: komission tiedonannosta ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevaksi EU:n toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-315579
EU/OSA; Komission tiedonanto ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevaksi EU:n toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020–2025
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-314706
EU/OSA; EU:n strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-317342
EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-314041
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Hallintovaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 16/2020 vp - E 6/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Toimenpidealoite henkilökortin maksuttomuudesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
9
Toimenpidealoite tasa-arvoisen vuorovanhemmuuden tukemisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
10
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Muu asiakirja EDK-2020-AK-315368
HaV_K_1_2020_HaVin_lausumat.pdf
/ A10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315846
K 1/2020 vp HaV 23.09.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315985
K 1/2020 vp HaV 23.09.2020 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ C10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315990
K 1/2020 vp HaV 23.09.2020 hallitusneuvos Joni Komulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ D10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316000
K 1/2020 vp HaV 23.09.2020 neuvotteleva virkamies Isamaria Mäkiaho, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ E10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317466
K 1/2020 vp HaV 01.10.2020 erityisasiantuntija Merja Hilpinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ F10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315978
K 1/2020 vp HaV 23.09.2020 neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ G10
Lisäselvitys EDK-2020-AK-317207
K 1/2020 vp HaV 01.10.2020 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ H10
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-317093
Hallituksen vuosikertomus 2019
/ I10
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: K 1/2020 vp - Lausumat hallintovaliokunnan toimialalla. 
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu keskiviikkona 23.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Johanna
Hakala
sisäministeriö
liite
yli-insinööri
Jaana
Rajakko
sisäministeriö
poliisijohtaja
Stefan
Gerkman
sisäministeriö
kehittämisjohtaja
Harri
Martikainen
sisäministeriö
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitusneuvos
Joni
Komulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitusneuvos
Minna-Marja
Jokinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Isamaria
Mäkiaho
valtiovarainministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Sari
Hosionaho
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Merja
Hilpinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Johanna
Hautakorpi
oikeusministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta (Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315682
U 35/2020 vp HaV 22.09.2020 neuvotteleva virkamies Anna-Elina Pohjolainen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ A11
Merkittiin, että alla mainittu asiantuntija on kuultu tiistaina 22.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Anna-Elina
Pohjolainen
oikeusministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
sisäministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot koskien yleisen tietosuoja-asetuksen arviointia ja uudelleentarkastelua sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin kanssa yhdenmukaistettavista EU-säädöksiä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311785
Komission tiedonannot koskien yleisen tietosuoja-asetuksen arviointia ja uudelleentarkastelua sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin kanssa yhdenmukaistettavista EU-säädöksiä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315687
E 97/2020 vp HaV 22.09.2020 lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ A12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316372
E 97/2020 vp HaV 01.10.2020 apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ B12
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 22.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Koivu
oikeusministeriö
liite
apulaistietosuojavaltuutettu
Anu
Talus
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317367
HE 127/2020 vp HaV 01.10.2020 hallitussihteeri Heidi Alajoki, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
/ A13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-317368
HE 127/2020 vp HaV 01.10.2020 hallitussihteeri Heidi Alajoki, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
/ B13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317369
HE 127/2020 vp HaV 01.10.2020 lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ C13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317370
HE 127/2020 vp HaV 01.10.2020 erityisasiantuntija Riina Muurila, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ D13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317371
HE 127/2020 vp HaV 01.10.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ E13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317373
HE 127/2020 vp HaV 01.10.2020 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ F13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317374
HE 127/2020 vp HaV 01.10.2020 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
/ G13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317375
HE 127/2020 vp HaV 01.10.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
/ H13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317787
HE 127/2020 vp HaV 01.10.2020 professori Tomi Voutilainen Asiantuntijalausunto
/ I13
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 25.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Heidi
Alajoki
valtioneuvoston kanslia
liite
toimialajohtaja
Max
Hamberg
valtioneuvoston kanslia
lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö
Sami
Kivivasara
valtiovarainministeriö
liite
erityisasiantuntija
Riina
Muurila
sisäministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
ulkoministeriö
liite
puolustusministeriö
liite
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Tomi
Voutilainen
liite
14
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315179
HE 87/2020 vp HaV 18.09.2020 asiantuntija, elinkeinopolitiikka Tuomas Ylitalo, Palvelualojen työnantajat PALTA ry Asiantuntijalausunto
/ A14
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315180
HE 87/2020 vp HaV 18.09.2020 asiantuntija, elinkeinopolitiikka Tuomas Ylitalo, Palvelualojen työnantajat PALTA ry Asiantuntijalausunto
/ B14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315184
HE 87/2020 vp HaV 18.09.2020 toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
/ C14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317386
HE 87/2020 vp HaV 01.10.2020 varapääluottamusmies Marika Englund, Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry Asiantuntijalausunto
/ D14
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-317387
HE 87/2020 vp HaV 01.10.2020 varapääluottamusmies Marika Englund, Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry Asiantuntijalausunto
/ E14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315185
HE 87/2020 vp HaV 18.09.2020 toimitusjohtaja Merru Tuliara, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry Asiantuntijalausunto
/ F14
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315186
HE 87/2020 vp HaV 18.09.2020 toimitusjohtaja Merru Tuliara, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry Asiantuntijalausunto
/G14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315175
HE 87/2020 vp HaV 18.09.2020 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
/ H14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315371
HE 87/2020 vp HaV 18.09.2020 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto
/ I14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315187
HE 87/2020 vp HaV 18.09.2020 Ammattiliitto Pro ry Asiantuntijalausunto
/ J14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315066
HE 87/2020 vp HaV 18.09.2020 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
/ K14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316223
HE 87/2020 vp HaV 01.10.2020 erityisasiantuntija Antto Korhonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ L14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316222
HE 87/2020 vp HaV 01.10.2020 hallitussihteeri Meri Pensamo, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ M14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316600
HE 87/2020 vp HaV 01.10.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
/ N14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316603
HE 87/2020 vp HaV 01.10.2020 oikeusturvayksikön päällikkö Päivi Lahtinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
/ O14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316605
HE 87/2020 vp HaV 01.10.2020 Raaseporin kaupunki Asiantuntijalausunto
/ P14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316607
HE 87/2020 vp HaV 01.10.2020 Kaustisen seutukunta Asiantuntijalausunto
/ Q14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316608
HE 87/2020 vp HaV 01.10.2020 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
/ R14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316610
HE 87/2020 vp HaV 01.10.2020 Mielenterveyden keskusliitto Asiantuntijalausunto
/ S14
HE 87/2020 vp HaV 01.10.2020 hallitussihteeri Meri Pensamo, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ T14
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: PeVL 25/2020 vp. 
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 18.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
asiantuntija, elinkeinopolitiikka
Tuomas
Ylitalo
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
liite
erityisasiantuntija
Päivi
Kiiskinen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
toiminnanjohtaja
Jukka
Haapakoski
Työttömien Keskusjärjestö ry
liite
varapääluottamusmies
Marika
Englund
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry
liite
varapuheenjohtaja
Merja
Toijonen
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry
toimitusjohtaja
Merru
Tuliara
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
liite
Ammattiliitto Pro ry
liite
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
liite
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 22.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Antto
Korhonen
valtiovarainministeriö
liite
hallitussihteeri
Meri
Pensamo
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Lari
Anttonen
työ- ja elinkeinoministeriö
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu keskiviikkona 23.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Olli
Mäenpää
liite
oikeusturvayksikön päällikkö
Päivi
Lahtinen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Raaseporin kaupunki
liite
Kaustisen seutukunta
liite
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
Mielenterveyden keskusliitto
liite
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Meri
Pensamo
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
johtava asiantuntija
Tanja
Ståhlberg
työ- ja elinkeinoministeriö
hallitussihteeri
Eeva
Vartio
työ- ja elinkeinoministeriö
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
15
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
Kansalaisaloite
Lisäselvitys EDK-2020-AK-316676
KAA 5/2019 vp HaV 25.09.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A15
Lisäselvitys EDK-2020-AK-316594
KAA 5/2019 vp HaV 25.09.2020 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ B15
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijalausunnot on otettu vastaan perjantaina 25.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sisäministeriö
liite
Maahanmuuttovirasto
liite
16
Valtioneuvoston selvitys: Muuttoliike; EU:n tuleva maahanmuutto- ja turvapaikkauudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308985
Muuttoliike; EU:n tuleva maahanmuutto- ja turvapaikkauudistus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316626
E 77/2020 vp HaV 25.09.2020 ylijohtaja Minna Hulkkonen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ 116
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316465
E 77/2020 vp HaV 25.09.2020 ylijohtaja Jari Kähkönen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ B16
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-316629
E 77/2020 vp HaV 25.09.2020 ylijohtaja Jari Kähkönen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ C16
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-316630
E 77/2020 vp HaV 25.09.2020 ylijohtaja Jari Kähkönen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ D16
Lisäselvitys EDK-2020-AK-317864
E 77/2020 vp HaV 01.10.2020 ylijohtaja Jari Kähkönen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ E16
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 25.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ylijohtaja
Minna
Hulkkonen
sisäministeriö
liite
ylijohtaja
Jari
Kähkönen
Maahanmuuttovirasto
liite
17
Muut asiat
Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän (Joint Parliamentary Scrutiny Group) etäkokoukseen Brysselissä 28.-29.9.2020 osallistuivat delegaation puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie, delegaation jäsenet puheenjohtaja Riikka Purra ja ed. Eveliina Heinäluoma. 
18
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 2.10.2020 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
Viimeksi julkaistu 1.10.2020 15.21