Pöytäkirja
HaVP
50
2019 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 10.12.2019 klo 12.15—14.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2) (3 osittain)
varajäsen
Jenni
Pitko
vihr
varajäsen
Mari
Rantanen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-276060
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta
/ A3
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 31 otsikko muutettiin muotoon: "Seuranta ja resurssit". 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat
Valiokunnan oma asia
O 7/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278985
O 7/2019 vp HaV 10.12.2019 ylijohtaja Jaana Vuorio, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-278986
O 7/2019 vp HaV 10.12.2019 ylijohtaja Jaana Vuorio, Maahanmuuttovirasto Liite 1
/ B4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-279122
O 7/2019 vp HaV 10.12.2019 ylijohtaja Jaana Vuorio, Maahanmuuttovirasto Liite 2
/ C4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-279061
O 7/2019 vp HaV 10.12.2019 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ D4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-279118
O 7/2019 vp HaV 10.12.2019 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ E4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-279014
O 7/2019 vp HaV 10.12.2019 poliisipäällikkö, poliisikomentaja Lasse Aapio, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ F4
Teema: Palauttaminen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös 14.11.2019 turvapaikka-asiassa 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ylijohtaja
Jaana
Vuorio
Maahanmuuttovirasto
liite
turvapaikkayksikön johtaja
Antti
Lehtinen
Maahanmuuttovirasto
poliisiylijohtaja
Seppo
Kolehmainen
Poliisihallitus
liite
poliisipäällikkö, poliisikomentaja
Lasse
Aapio
Helsingin poliisilaitos
liite
ohjelmajohtaja
Tobias
van Treeck
IOM Finland
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Toissijaisuusasioiden lista
Merkittiin, ettei valiokunnassa ole vireillä toissijaisuusasioita. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.12.2019 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 12.12.2019 9.18