Pöytäkirja
HaVP
50
2020 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 6.10.2020 klo 12.15—14.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (5 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (5 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (6, 7, 8, 11, 12) (5, 9, 10 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (5 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta komission delegoiduksi asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 muuttamiseksi koskien operatiivisten henkilötietojen ryhmiä ja niitä rekisteröityjä ryhmiä, joiden operatiivisia henkilötietoja voidaan käsitellä Euroopan syyttäjäviraston asiakirja-aineiston hakemistossa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-317652
Komission ehdotus alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-318467
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
/ A5
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoituksiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318280
Perusmuistio STM2020-00234
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Muuttoliike; EU:n tuleva maahanmuutto- ja turvapaikkauudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308985
Muuttoliike; EU:n tuleva maahanmuutto- ja turvapaikkauudistus
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297013
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318249
HE 30/2020 vp HaV 02.10.2020 lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ A9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318282
HE 30/2020 vp HaV 02.10.2020 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ B9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318378
HE 30/2020 vp HaV 02.10.2020 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ C9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318260
HE 30/2020 vp HaV 02.10.2020 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
/ D9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318263
HE 30/2020 vp HaV 02.10.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
PO / E9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318312
HE 30/2020 vp HaV 02.10.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
RO / F9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318382
HE 30/2020 vp HaV 02.10.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto KTY
KTY/ G9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318379
HE 30/2020 vp HaV 02.10.2020 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ H9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318264
HE 30/2020 vp HaV 02.10.2020 tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ I9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318262
HE 30/2020 vp HaV 02.10.2020 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
/ J9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318261
HE 30/2020 vp HaV 02.10.2020 oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto
/ K9
HE 30/2020 vp HaV 06.10.2020 lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ L9
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 2.10.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Koivu
oikeusministeriö
liite
apulaistietosuojavaltuutettu
Anu
Talus
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ulkoministeriö
liite
puolustusministeriö
liite
sisäministeriö
liite
suojelupoliisi
liite
tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto
liite
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
oikeuskanslerinvirasto
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Koivu
oikeusministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318902
HE 127/2020 vp HaV 06.10.2020 apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ A10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318901
HE 127/2020 vp HaV 06.10.2020 oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto
/ B10
HE 127/2020 vp HaV 06.10.2020 hallitussihteeri Heidi Alajoki, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
/ C10
Merkittiin, että alla mainittu asiantuntija on kuultu perjantaina 2.10.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
apulaistietosuojavaltuutettu
Anu
Talus
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeuskanslerinvirasto
liite
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Heidi
Alajoki
valtioneuvoston kanslia
liite
toimialajohtaja
Max
Hamberg
valtioneuvoston kanslia
11
Muut asiat
Merkittiin jaetuksi viikkosuunnitelma. 
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 13.10.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 15.10.2020 11.13