Pöytäkirja
HaVP
53
2020 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 5.11.2020 klo 11.45—13.15
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (11 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (14, 15) (13, 16 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia peruutettiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sivistysvaliokunnalle. 
5
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.3.2021. 
6
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tulevaisuusvaliokunnalle. 
7
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-326998
EU; Komission tiedonanto EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-325967
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta
/ A9
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Törkeä tietomurto, törkeä kiristys – arkaluonteiset henkilötiedot (Psykoterapiakeskus Vastaamo)
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327131
O 68/2020 vp HaV 30.10.2020 johtaja Jukka-Pekka Juutinen, Kyberturvallisuuskeskus Asiantuntijalausunto
/ A10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327156
O 68/2020 vp HaV 30.10.2020 apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ B10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327155
O 68/2020 vp HaV 30.10.2020 ylijohtaja Markus Henriksson, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
/ C10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-327555
O 68/2020 vp HaV 05.11.2020 ylijohtaja Markus Henriksson, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
/ D10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327132
O 68/2020 vp HaV 30.10.2020 toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, Rikosuhripäivystys Asiantuntijalausunto
/ E10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-327510
O 68/2020 vp HaV 05.11.2020 toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, Rikosuhripäivystys Asiantuntijalausunto
/ F10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327253
O 68/2020 vp HaV 30.10.2020 lakimies Oskari Korhonen, Mielenterveyden keskusliitto Asiantuntijalausunto
/ G10
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 30.10.2020 klo 11.00 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
päällikkö, poliisineuvos
Robin
Lardot
keskusrikospoliisi
rikoskomisario
Marko
Leponen
keskusrikospoliisi
johtaja
Jukka-Pekka
Juutinen
Kyberturvallisuuskeskus
liite
tutkimusjohtaja
Mikko
Hyppönen
F-Secure Oyj
apulaistietosuojavaltuutettu
Anu
Talus
Tietosuojavaltuutetun toimisto
apulaistietosuojavaltuutettu
Jari
Råman
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
ylijohtaja
Markus
Henriksson
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
liite
toiminnanjohtaja
Leena-Kaisa
Åberg
Rikosuhripäivystys
liite
lakimies
Oskari
Korhonen
Mielenterveyden keskusliitto
liite
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-317652
Komission ehdotus alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326696
E 116/2020 vp HaV 05.11.2020 kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326698
E 116/2020 vp HaV 05.11.2020 kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ B11
Lisäselvitys EDK-2020-AK-328879
E 116/2020 vp HaV 05.11.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ C11
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-327500
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi
/ D11
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 23.10.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kaupallinen neuvos
Olli
Hyvärinen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
johtava asiantuntija
Hanna-Maria
Urjankangas
työ- ja elinkeinoministeriö
kehittämispäällikkö
Annukka
Mäkinen
Suomen Kuntaliitto
liite
Merkittiin, että valiokuntaan on toimitettu alla mainittu kirjallinen asiantuntijalausunto tiistaina 3.11.2020 klo 12.15 pidettyyn epäviralliseen kokoukseen. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327583
HE 148/2020 vp HaV 03.11.2020 neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328897
HE 148/2020 vp HaV 05.11.2020 neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ B12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327584
HE 148/2020 vp HaV 03.11.2020 kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ C12
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 3.11.2020 klo 12.15 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Matti
Sillanmäki
valtiovarainministeriö
liite
talouspäällikkö
Pasi
Rentola
opetus- ja kulttuuriministeriö
erityisasiantuntija
Hanna
Salokaarto
opetus- ja kulttuuriministeriö
neuvotteleva virkamies
Mikko
Nygård
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
kehittämispäällikkö
Sanna
Lehtonen
Suomen Kuntaliitto
liite
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326904
HE 31/2020 vp HaV 05.11.2020 finanssineuvos Tero Meltti, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326902
HE 31/2020 vp HaV 05.11.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
/ B13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326903
HE 31/2020 vp HaV 05.11.2020 apulaisprofessori Heidi Falkenbach Asiantuntijalausunto
/ C13
HE 31/2020 vp HaV 05.11.2020 finanssineuvos Tero Meltti, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ D13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328825
HE 31/2020 vp HaV 05.11.2020 erityisasiantuntija Tanja Müller, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ E13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328826
HE 31/2020 vp HaV 05.11.2020 Tietopalvelujohtaja, ma Juhani Tikkanen, Kansallisarkisto Asiantuntijalausunto
/ F13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328827
HE 31/2020 vp HaV 05.11.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
/ G13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328828
HE 31/2020 vp HaV 05.11.2020 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
/ H13
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 23.10.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
finanssineuvos
Tero
Meltti
valtiovarainministeriö
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
apulaisprofessori
Heidi
Falkenbach
liite
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu keskiviikkona 4.11.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
finanssineuvos
Tero
Meltti
valtiovarainministeriö
liite
erityisasiantuntija
Tanja
Müller
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Tietopalvelujohtaja, ma
Juhani
Tikkanen
Kansallisarkisto
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
professori
Janne
Salminen
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327463
HE 158/2020 vp HaV 03.11.2020 hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327748
HE 158/2020 vp HaV 03.11.2020 lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ B14
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 3.11.2020 klo 12.15 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Minna-Marja
Jokinen
valtiovarainministeriö
liite
lakiasiainjohtaja
Juha
Myllymäki
Suomen Kuntaliitto
liite
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327554
HE 159/2020 vp HaV 04.11.2020 hallitusneuvos Mervi Kuittinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327839
HE 159/2020 vp HaV 04.11.2020 lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ B15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327914
HE 159/2020 vp HaV 04.11.2020 Kuntarahoitus Oyj Asiantuntijalausunto
/ C15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327886
HE 159/2020 vp HaV 04.11.2020 Kuntien takauskeskus Asiantuntijalausunto
/ D15
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu keskiviikkona 4.11.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Mervi
Kuittinen
valtiovarainministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Pasi
Leppänen
valtiovarainministeriö
lakiasiainjohtaja
Juha
Myllymäki
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kuntarahoitus Oyj
liite
Kuntien takauskeskus
liite
16
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328035
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 erityisasiantuntija Jussi Lammassaari, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328039
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 talouspäällikkö Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ B16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328041
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ C16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328042
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 pääekonomisti Minna Punakallio, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ D16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328043
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ E16
Lisäselvitys EDK-2020-AK-326606
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 valvontaosaston johtaja Sami Rakshit, Tulli Asiantuntijalausunto
/ F16
Lisäselvitys EDK-2020-AK-328044
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 Tulli Asiantuntijalausunto
/ G16
Lisäselvitys EDK-2020-AK-326607
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 johtaja Taito Vainio, Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto
/ H16
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-326608
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 johtaja Taito Vainio, Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto
/ I16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326731
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 talousjohtaja Kari Kananen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ J16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328727
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ K16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327807
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 talousjohtaja Mikko Ahola, Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijalausunto
/ L16
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-327810
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 talousjohtaja Mikko Ahola, Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijalausunto
/ M16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328729
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ N16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328730
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 Lapin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ O16
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-328731
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 Lapin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ P16
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-328732
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 Lapin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ Q16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327892
HE 146/2020 vp HaV 05.11.2020 Itä-Suomen poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ R16
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 3.11.2020 klo 12.15 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
finanssineuvos
Arto
Salmela
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Niina
Huotari
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Jussi
Lammassaari
valtiovarainministeriö
liite
talouspäällikkö
Pasi
Rentola
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
erityisasiantuntija
Hanna
Salokaarto
opetus- ja kulttuuriministeriö
neuvotteleva virkamies
Mikko
Nygård
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
pääekonomisti
Minna
Punakallio
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
valvontaosaston johtaja
Sami
Rakshit
Tulli
liite
Tulli
liite
johtaja
Taito
Vainio
Hätäkeskuslaitos
liite
talousjohtaja
Kari
Kananen
Maahanmuuttovirasto
liite
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
osastopäällikkö, ylijohtaja
Juha
Sarkio
valtiovarainministeriö
liite
talousjohtaja
Mikko
Ahola
Senaatti-kiinteistöt
liite
toimialajohtaja
Tuomas
Pusa
Senaatti-kiinteistöt
toimialajohtaja
Riitta
Juutilainen
Senaatti-kiinteistöt
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
keskusrikospoliisi
liite
Lapin poliisilaitos
liite
Itä-Suomen poliisilaitos
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
17
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-317342
EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327806
E 113/2020 vp HaV 05.11.2020 ylitarkastaja Katri Lyijynen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ A17
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ylitarkastaja
Katri
Lyijynen
Maahanmuuttovirasto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
18
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-328605
Toissijaisuusasioiden_lista_4.11.2020.pdf
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. Saapunut: TS 66/2020 vp. 
19
Muut asiat
Keskusteltiin asian HE 173/2020 vp (oppivelvollisuuden laajentaminen) asiantuntijasuunnitelmasta. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi Suojelupoliisin kansallisen turvallisuuden katsaus. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi hallintovaliokunnan valiokuntaneuvosten, valtiovarainministeriön hallintopolitiikan johdon ja erityisavustajien 26.10.2020 tapaamisen aineisto. 
20
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 6.11.2020 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 6.11.2020 10.13