Pöytäkirja
HaVP
55
2020 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 17.11.2020 klo 12.15—13.55
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (13 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (12 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (12, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (11, 13 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (12 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (15, 16, 17, 18, 19) (12, 13, 14 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19) (13, 14 osittain)
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (11 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (11 osittain)
varajäsen
Mari
Rantanen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä kriisi- ja force majeure -tilanteissa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallintaa koskeva asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-332059
OSA; komission ehdotus Eurodac-asetuksen muuttamiseksi; U-jatkokirje
Hallintovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 39/2020 vp - U 30/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-332062
OSA; MUUTETTU EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA UNIONISSA KOSKEVAN YHTEISEN MENETTELYN LUOMISESTA JA DIREKTIIVIN 2013/32/EU KUMOAMISESTA (MENETTELYASETUS)
Hallintovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 40/2020 vp - U 34/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2021
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-330155
Komission työohjelma vuodelle 2021
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan tiedoksi. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto uusista covid19-vastatoimista
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-330510
EU; Komission tiedonanto uusista covid19-vastatoimista
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan tiedoksi. 
10
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
Kansalaisaloite
Lisäselvitys EDK-2020-AK-330943
KAA 5/2019 vp HaV 13.11.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ A10
Merkittiin, että seuraava asiantuntijalausunto on saapunut epävirallisessa etäkokouksessa 13.11.2020. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Poliisihallitus
liite
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-330066
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
/ A11
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-330093
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
/ A12
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 5 loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: "Valiokunta pitää tätä tärkeänä". 
Kappaleeseen 6 lisättiin uusi virke ennen kappaleen viimeistä virkettä seuraavasti: "Tuen tarkka kohdentaminen on vaikeaa, mutta valiokunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että tuki kohdentuisi mahdollisimman hyvin niihin kuntiin, joihin koronavirusepidemia on vaikuttanut eniten". 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332949
HE 158/2020 vp HaV 17.11.2020 talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, Kuopion kaupunki Asiantuntijalausunto
/ A13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332958
HE 158/2020 vp HaV 17.11.2020 kehittämispäällikkö Claes Krüger, Oulun kaupunki Asiantuntijalausunto
/ B13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-332959
HE 158/2020 vp HaV 17.11.2020 kehittämispäällikkö Claes Krüger, Oulun kaupunki Asiantuntijalausunto
/ C13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333145
HE 158/2020 vp HaV 17.11.2020 talousjohtaja Fredrik Lindström, Rauman kaupunki Asiantuntijalausunto
/ D13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333043
HE 158/2020 vp HaV 17.11.2020 kunnanjohtaja Yrjö Eronen, Rääkkylän kunta Asiantuntijalausunto
/ E13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333009
HE 158/2020 vp HaV 17.11.2020 Nurmijärven kunta Asiantuntijalausunto
/ F13
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
talousjohtaja
Pauliina
Pietikäinen
Kuopion kaupunki
liite
kehittämispäällikkö
Claes
Krüger
Oulun kaupunki
liite
talousjohtaja
Fredrik
Lindström
Rauman kaupunki
liite
kunnanjohtaja
Yrjö
Eronen
Rääkkylän kunta
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Nurmijärven kunta
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Joensuun kaupunki
14
Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
HE 141/2020 vp HaV 17.11.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333053
HE 141/2020 vp HaV 17.11.2020 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ B14
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sisäministeriö
liite
suojelupoliisi
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331520
HE 173/2020 vp HaV 12.11.2020 hallitusneuvos Piritta Sirvio, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ A15
Lisäselvitys EDK-2020-AK-332160
HE 173/2020 vp HaV 13.11.2020 hallitusneuvos Piritta Sirvio, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ B15
Lisäselvitys EDK-2020-AK-332601
HE 173/2020 vp HaV 13.11.2020 budjettineuvos Tero Tyni, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ C15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331522
HE 173/2020 vp HaV 12.11.2020 budjettineuvos Merja Leinonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ D15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332578
HE 173/2020 vp HaV 13.11.2020 johtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
/ E15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331537
HE 173/2020 vp HaV 12.11.2020 opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ F15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331205
HE 173/2020 vp HaV 13.11.2020 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
/ G15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330516
HE 173/2020 vp HaV 13.11.2020 Joensuun kaupunki Asiantuntijalausunto
/ H15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332106
HE 173/2020 vp HaV 13.11.2020 Oulun kaupunki Asiantuntijalausunto
/ I15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330649
HE 173/2020 vp HaV 13.11.2020 Lempäälän kunta Asiantuntijalausunto
/ J15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331243
HE 173/2020 vp HaV 13.11.2020 Ammattiopisto Luovi Asiantuntijalausunto
/ K15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331265
HE 173/2020 vp HaV 13.11.2020 Suomen Rehtorit ry Asiantuntijalausunto
/ L15
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.11.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Piritta
Sirvio
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
budjettineuvos
Tero
Tyni
valtiovarainministeriö
liite
budjettineuvos
Merja
Leinonen
valtiovarainministeriö
johtaja
Kurt
Torsell
Opetushallitus
johtaja
Matti
Lahtinen
Opetushallitus
liite
opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja
Terhi
Päivärinta
Suomen Kuntaliitto
lakimies
Minna
Antila
Suomen Kuntaliitto
erityisasiantuntija
Kyösti
Värri
Suomen Kuntaliitto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Helsingin kaupunki
liite
Joensuun kaupunki
liite
Oulun kaupunki
liite
Lempäälän kunta
liite
Ammattiopisto Luovi
liite
Suomen Rehtorit ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331826
HE 172/2020 vp HaV 13.11.2020 erityisasiantuntija Upi Talsi, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332123
HE 172/2020 vp HaV 13.11.2020 lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Hautamäki, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ B16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331906
HE 172/2020 vp HaV 13.11.2020 kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ C 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332130
HE 172/2020 vp HaV 13.11.2020 tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tulli Asiantuntijalausunto
/ D16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332011
HE 172/2020 vp HaV 13.11.2020 lakimies Juha Maaperä, Museovirasto Asiantuntijalausunto
/ E16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330652
HE 172/2020 vp HaV 13.11.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ F16
Lisäselvitys EDK-2020-AK-333155
HE 172/2020 vp HaV 17.11.2020 erityisasiantuntija Upi Talsi, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ G16
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.11.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Upi
Talsi
valtiovarainministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Veli-Pekka
Hautamäki
oikeusministeriö
liite
kulttuuriasiainneuvos
Mirva
Mattila
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
tulliylitarkastaja
Juha
Vilkko
Tulli
liite
lakimies
Juha
Maaperä
Museovirasto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sisäministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331894
HE 184/2020 vp HaV 13.11.2020 lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ A17
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330289
HE 184/2020 vp HaV 13.11.2020 poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B17
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330946
HE 184/2020 vp HaV 13.11.2020 valtionsyyttäjä Tuuli Eerolainen, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
/ C17
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331870
HE 184/2020 vp HaV 13.11.2020 poliisiylitarkastaja Markku Ryymin, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ D17
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331946
HE 184/2020 vp HaV 13.11.2020 tulliylitarkastaja Lassi Salakka, Tulli Asiantuntijalausunto
/ E17
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330797
HE 184/2020 vp HaV 13.11.2020 sisäministeriö, rajavartio-osasto Asiantuntijalausunto
/ F17
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331262
HE 184/2020 vp HaV 13.11.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ G17
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332573
HE 184/2020 vp HaV 13.11.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ H17
HE 184/2020 vp HaV 17.11.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ I17
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333195
HE 184/2020 vp HaV 17.11.2020 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
/ J17
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.11.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Lauri
Rautio
oikeusministeriö
liite
poliisiylitarkastaja
Sami
Ryhänen
sisäministeriö
liite
valtionsyyttäjä
Tuuli
Eerolainen
Syyttäjälaitos
liite
poliisiylitarkastaja
Markku
Ryymin
Poliisihallitus
liite
tulliylitarkastaja
Lassi
Salakka
Tulli
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sisäministeriö, rajavartio-osasto
liite
valtiovarainministeriö
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
18
Muut asiat
Todettiin, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien asianomaisten valiokuntien etäyhteyksin 10.11.2020 pidettyyn yhteiskokoukseen aiheena "The first Annual Rule of Law Report by the Commission and the role of national Parliaments" osallistui hallintovaliokunnasta pj. Purra. Merkittiin valiokunnalle jaetuksi tilaisuudesta laadittu kokousmuistio. 
19
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous keskiviikkona 18.11.2020 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 20.11.2020 12.04