Pöytäkirja
HaVP
59
2020 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 27.11.2020 klo 11.15—11.55
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 5, 10) (6, 9 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (5, 6, 7) (4, 8 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Lakialoite laiksi kuntalain 32 ja 33 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-336176
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
/ A4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Oikeus- ja sisäasiainneuvoston asiat
Valiokunnan oma asia
Päätettiin pyytää sisäministeri Ohisalo etäkuultavaksi perjantaina 11.12.2020 klo 11.15 pidettävään kokoukseen oikeus- ja sisäasiainneuvoston 14.12.2020 asioista. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-333127
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi
/ A6
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-336165
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
/ A7
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 1 loppuun lisättiin uusi virke: "Valiokunta pitää tärkeänä, että muutosturvan rahoituksen toteutusta ja määrärahan riittävyyttä seurataan, ja että asiasta laaditaan selvitys vuoden 2022 loppuun mennessä". 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-336396
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
/ A8
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
9
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 1.12.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 30.11.2020 10.22