Pöytäkirja
HaVP
6
2019 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 18.6.2019 klo 15.15—16.05
Läsnä
ikäpuheenjohtaja
Aki
Lindén
sd (pj:nä 1, 2, 3, 4)
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps (pj:nä 5, 6, 7, 8, 9, 10)
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Mika
Raatikainen
ps
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
varajäsen
Veijo
Niemi
ps (8, 9, 10) (7 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Avaus
Iältään vanhin valiokunnan jäsen ed. Lindén avasi valiokunnan kokouksen. 
2
Nimenhuuto
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-255875
PPK_19_2019_vp.pdf
/ A2
Merkittiin saapuneeksi 18.6.2019 päivätty eduskunnan päätöspöytäkirja, jossa luetellaan hallintovaliokuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet. 
Toimitettiin nimenhuuto päätöspöytäkirjan mukaisesti. Läsnä oli 14 jäsentä. 
3
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
Eduskunnan työjärjestyksen 17 b §:n 2 momentin perusteella valiokunta päätti yksimielisesti ikäpuheenjohtajan ehdotuksesta, että puheenjohtajan vaali toimitetaan kädennostoäänestyksellä. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin ed. Raatikaisen ehdotuksesta yksimielisesti ed. Purra valiokunnan toimikaudeksi. 
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto
Puheenjohtaja Purra ryhtyi johtamaan kokousta kiitettyään osakseen tulleesta luottamuksesta. 
6
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
Eduskunnan työjärjestyksen 17 b §:n 2 momentin perusteella valiokunta päätti yksimielisesti puheenjohtaja Purran ehdotuksesta noudattaa varapuheenjohtajan vaalissa samaa menettelytapaa kuin puheenjohtajan vaalissa. Valiokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin ed. Ikosen ehdotuksesta yksimielisesti ed. Talvitie valiokunnan toimikaudeksi. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-255713
HE 4/2019 vp HaV 18.06.2019 erityisasiantuntija Ilmari Uljas, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/A7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-255710
HE 4/2019 vp HaV 18.06.2019 asehallintopäällikkö Mika Lehtonen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ B7
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Ilmari
Uljas
sisäministeriö
liite
asehallintopäällikkö
Mika
Lehtonen
Poliisihallitus
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
8
Europolin parlamentaarinen valvonta (JPSG)
Valiokunnan oma asia
O 6/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2019-AK-255754
taustatietoa JPSG delegaation nimeämiseksi.pdf
/ A8
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: taustatietoa JPSG delegaation nimeämiseksi. 
9
Muut asiat
Informoitiin valiokuntaa kevätistuntokauden ajankohtaisista asioista. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.6.2019 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 26.6.2019 14.24