Pöytäkirja
HaVP
60
2020 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 3.12.2020 klo 11.45—13.10
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (5, 6, 7, 8, 9) (4, 10 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (4 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (6, 7, 8, 9) (5, 10 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (5 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (6, 7, 8, 9) (5, 10 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (4 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Lakialoite laiksi passilain 34 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338071
HE 166/2020 vp HaV 03.12.2020 hallitusneuvos Johanna Hakala, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338072
HE 166/2020 vp HaV 03.12.2020 erityisasiantuntija Joni Korpinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338076
HE 166/2020 vp HaV 03.12.2020 ylitarkastaja Heli Heikkola, suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ C4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338075
HE 166/2020 vp HaV 03.12.2020 apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ D4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338074
HE 166/2020 vp HaV 03.12.2020 valtionsyyttäjä Mikko Männikkö, Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
/ E4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338073
HE 166/2020 vp HaV 03.12.2020 käräjätuomari Jukka Jaakkola, Helsingin käräjäoikeus Asiantuntijalausunto
/ F4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337937
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta
/ G4
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.12.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Johanna
Hakala
sisäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Joni
Korpinen
oikeusministeriö
liite
ylitarkastaja
Heli
Heikkola
suojelupoliisi
liite
apulaistietosuojavaltuutettu
Jari
Råman
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
valtionsyyttäjä
Mikko
Männikkö
Syyttäjälaitos
liite
käräjätuomari
Jukka
Jaakkola
Helsingin käräjäoikeus
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337572
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 poliisijohtaja Hannele Taavila, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337596
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 hallitusneuvos Mikko Holm, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337569
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337688
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 ylitarkastaja Ilmari Kosonen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ D5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337554
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 rikoskemisti Jari Pukkila, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ E5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337543
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ F5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337599
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
/ G5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337711
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 Tulli Asiantuntijalausunto
/ H5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337597
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 Oikeusrekisterikeskus Asiantuntijalausunto
/ I5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337589
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Asiantuntijalausunto
/ J5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337496
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 Kaupan liitto ry Asiantuntijalausunto
/ K5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337568
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 Kemianteollisuus ry Asiantuntijalausunto
/ L5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337970
HE 235/2020 vp HaV 01.12.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
/ M5
HE 235/2020 vp HaV 03.12.2020 poliisijohtaja Hannele Taavila, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ N5
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.12.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
poliisijohtaja
Hannele
Taavila
sisäministeriö
liite
hallitusneuvos
Mikko
Holm
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Koivu
oikeusministeriö
liite
ylitarkastaja
Ilmari
Kosonen
Poliisihallitus
liite
rikoskemisti
Jari
Pukkila
keskusrikospoliisi
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Tulli
liite
Oikeusrekisterikeskus
liite
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
liite
Kaupan liitto ry
liite
Kemianteollisuus ry
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Valiokunnassa oli kuultavana: 
poliisijohtaja
Hannele
Taavila
sisäministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337953
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
/ A6
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 8 loppuun lisättiin uusi virke: "Jatkossa tulisi kuitenkin arvioida mahdollisuuksia rahoittaa yhdistymisavustukset muulla tavoin kuin valtionosuusjärjestelmän puitteissa, esimerkiksi erillisrahoituksen kautta".. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto uusista covid19-vastatoimista
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-330510
EU; Komission tiedonanto uusista covid19-vastatoimista
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-332059
OSA; komission ehdotus Eurodac-asetuksen muuttamiseksi; U-jatkokirje
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337723
U 30/2016 vp HaV 01.12.2020 johtava asiantuntija Kukka Krüger, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337727
U 30/2016 vp HaV 01.12.2020 tulosaluejohtaja Mikko Montin, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ B8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-337501
U 30/2016 vp HaV 01.12.2020 ylikomisario Hannu Pietilä, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ C8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339150
U 30/2016 vp HaV 03.12.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ D8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338615
U 30/2016 vp HaV 03.12.2020 professori (emeritus) Vesa Kanniainen Asiantuntijalausunto
/ E8
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 1.12.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Kukka
Krüger
sisäministeriö
liite
tulosaluejohtaja
Mikko
Montin
Maahanmuuttovirasto
liite
ylikomisario
Hannu
Pietilä
Poliisihallitus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
professori (emeritus)
Vesa
Kanniainen
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Amnesty International, Suomen osasto ry
Pakolaisneuvonta ry
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
9
Maahanmuutto- ja turvallisuusviranomaisten yhteistyön kehittäminen (MISEC)
Valiokunnan oma asia
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita asiassa. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-332062
OSA; MUUTETTU EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA UNIONISSA KOSKEVAN YHTEISEN MENETTELYN LUOMISESTA JA DIREKTIIVIN 2013/32/EU KUMOAMISESTA (MENETTELYASETUS)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338622
U 34/2016 vp HaV 03.12.2020 erityisasiantuntija Sanna Montin, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338545
U 34/2016 vp HaV 03.12.2020 oikeuspäällikkö Tirsa Forssell, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ B10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338546
U 34/2016 vp HaV 03.12.2020 ylikomisario Hannu Pietilä, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ C10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338610
U 34/2016 vp HaV 03.12.2020 Amnesty International, Suomen osasto ry Asiantuntijalausunto
/ D10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339120
U 34/2016 vp HaV 03.12.2020 Pakolaisneuvonta ry Asiantuntijalausunto
/ E10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339146
U 34/2016 vp HaV 03.12.2020 professori (emeritus) Vesa Kanniainen Asiantuntijalausunto
/ F10
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Sanna
Montin
sisäministeriö
liite
oikeuspäällikkö
Tirsa
Forssell
Maahanmuuttovirasto
liite
ylikomisario
Hannu
Pietilä
Poliisihallitus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Amnesty International, Suomen osasto ry
liite
Pakolaisneuvonta ry
liite
professori (emeritus)
Vesa
Kanniainen
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
11
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 4.12.2020 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 3.12.2020 16.19