Pöytäkirja
HaVP
61
2020 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 4.12.2020 klo 11.15—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Mari
Rantanen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-337963
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi
/ A3
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-332059
OSA; komission ehdotus Eurodac-asetuksen muuttamiseksi; U-jatkokirje
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-337965
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)
/ A4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-336396
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
/ A5
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 27.11.2020 jaetun mietintöluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
6
SOTE-uudistus
Valiokunnan oma asia
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita asiassa. 
7
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
Kansalaisaloite
Muu asiakirja EDK-2020-AK-339142
KAA 5_2019 Lisäselvitys sisäiseltä tietopalvelulta.pdf
/ A7
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-326916
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
/ B7
Muu asiakirja EDK-2020-AK-339720
Sihteerin tarkennettu täydennysehdotus mietintöluonnokseen_KAA 5_2019 vp.pdf
/ C7
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Eduskunnan sisäisen tietopalvelun vastaus hallintovaliokunnan tietopyyntöön. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sihteerin täydennysehdotuksia mietintöluonnokseen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
8
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 8.12.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 4.12.2020 15.37